Дисертант

Гадьо Наталія Романівна

Тема

Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті

Науковий керівник

кандидат політичних наук, доцент ЮРАШ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії і практики журналістики, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерство культури України

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації комплексно досліджено головні медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті відповідно до інтегрального вчення про комунікацію та її засоби. Вперше представлено сучасні католицькі ЗСК України двох обрядів з огляду на найновіші проблеми сучасної комунікації в інтернеті.

Доведено, що головні медіастратегії не однаково реалізовуються у матриці медіасистем Італії, Польщі та України, однак медії Ватикану, незалежно від
рівня розвитку католицьких медій в окремих країнах, є базовими для усієї католицької комунікації.

Визначено найпоширеніший спосіб реалізації головних медіастратегій Католицької Церкви на сучасному етапі. Сформульовано засади діяльності католицьких комунікаторів в інтернеті. Розглянуто та сформульовано особливості висвітлення католицької тематики у світських ЗСК, виклики для Католицької Церкви в сучасних умовах. Каталогізовано та систематизовано близько 400 католицьких сайтів, розкрито потенціал українського католицького медійного сегменту в інтернеті та якісні католицькі інтернет-ресурси двох обрядів, а також потребу створення католицького суспільно-політичного видання, поліпшення технологічної якості ресурсів, які перебувають на рівні технологій Веб 1.0.

Ключові слова: медіастратегії, католицька комунікація, соціальна комунікація, Католицька Церква, ЗСК, католицькі інтернет-ресурси, конвергенція, медіасистема, технології Веб 2.0.

Дата захисту

06.10.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор ГОРОДЕНКО ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, професор кафедри соціальних комунікацій Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат наук із соціальних комунікацій ФУРМАНКЕВИЧ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри журналістики Завантажити відгук