Дисертант

Галайчук Оксана Володимирівна

Тема

Лицарство княжої доби в українському обрядовому фольклорі: мотиви та образи

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Івашків Василь Михайлович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Уперше в українській фольклористиці комплексно досліджено релікти лицарства княжих часів в обрядовій поезії. Здійснено спробу довести існування в князівський період лицарсько-дружинної поезії, яскраві зразки якої збереглися в календарно-обрядових та родинно-обрядових пісенних текстах. Розширено визначення поняття «лицарство» та «лицарсько-дружинна поезія» відповідно до специфіки предмета дослідження.

Удосконалено методологічний інструментарій аналізу мотивів і образів українського фольклору. Застосування досягнень суміжних із фольклористикою наук (літературознавство, етнолінгвістика, етнологія, історія) дало змогу системно і всебічно підійти до виконання поставлених завдань. Доведено, що з часом, коли лицарство як інституція відійшло у минуле, спогади про його існування знайшли своє відображення у героїчних мотивах, образах та усталених епічних формулах-кліше у літописах, творах давньої української літератури, а також у різних жанрах усної народної словесності (календарно-обрядовій та родинно-обрядовій поезії, билинах, думах, історичних піснях, казках, легендах та переказах).

Ключові слова: лицарство, лицарсько-дружинна поезія, релікт, колядки, щедрівки, весільні пісні, мотив, образ, формула-кліше, loci communes

Дата захисту

28.09.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, доцент Янковська Жанна Олександрівна, Національний університет «Острозька академія», доцент кафедри культурології та філософії гуманітарного факультету Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Наумовська Олеся Владиславівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри української фольклористики Інституту філології Завантажити відгук