Дисертант

Гаврилів Ігор Омелянович

Тема

Військово-політична діяльність УВО-ОУН в боротьбі за Українську Державу (1920-1941 рр.)

Місце праці

Докторант кафедрки новітньої історії

Науковий консультант

Доктор історичних наук, професор Сухий Олексій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Здійснено комплексне дослідження військово-політичної діяльності УВО-ОУН впродовж 1920-1941 рр. Аргументовано, що в нових політичних реаліях  існування УСРР та Польщі сформувався український праворадикальний рух. Досліджено, що внаслідок поширення ідеології чинного українського націоналізму та військово-політичної діяльності УВО-ОУН, українство зуміло провести відповідну підготовку та здійснити дії силового характеру для захисту українського населення у прогнозованих викликах напередодні та в час розгортання Другої світової війни. Простежено, що завдяки сконсолідованим діям українські націоналісти зуміли проголосити 30 червня 1941 р. Акт відновлення Української Держави, який став історичним етапом національного державотворення, формував у свідомості українців переконання про реальну змогу осягнути державність шляхом збройного та ідеологічно- пропагандистського чину нації.

Діяльність УВО-ОУН стала однією із ланок боротьби української суспільності до державної незалежності. Активна позиція українських націоналістів істотно вплинула на формування національної свідомості значної частини українців.

Ключові слова: Українська Держава, Українська Військова Організація (УВО), Організація Українських Націоналістів (ОУН), військово-політична діяльність, національно-визвольний рух, окупаційні режими, збройна боротьба.

Дата захисту

24.05.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Лисенко Олександр Євгенович, Інститут історії України НАН України, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Михайлуца Микола Іванович, Одеський національний морський університет, завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович, Національний університет “Острозька академія”, завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського Завантажити відгук