Дисертант

Гнилянська Ольга Василівна

Тема

Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Гарасим Петро Миколайович,

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра обліку та аудиту, Львівська державна фінансова академія

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Львівська державна фінансова академія, Львів, 2015.

У дисертаційному дослідженні знайшли своє відображення науково-практичні аспекти функціонування і розвитку м’ясопродуктового виробництва у межах регіонального АПК. Зокрема у першому розділі дисертаційної роботи відображається функціонально-економічна природа м’ясопродуктового підкомплексу агропромислового комплексу регіону та його фінансове забезпечення. Аналітична частина наукового дослідження присвячена проведенню комплексного оцінюванню фінансово-економічного потенціалу м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівщини у розрізі його кількісних та якісних визначників. У третьому розділі наводяться пропозиції автора щодо активізації процесів фінансово-економічного стимулювання прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК.

Ключові слова: аграрно-промисловий комплекс, м’ясопродуктовий підкомплекс, фінансово-економічне забезпечення, виробничо-технологічні ланцюжки, замкнутий цикл, аграрні відносини, регіональна економіка.

Дата захисту

19.11.2015

Контактна інформація

Телефон: +380982353433Email: gnulanska@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Дудар Тарас Григорович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри аграрного менеджменту і права Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Ковальова Галина Василівна, ПВНЗ «Галицька академія», доцент кафедри фінансів та облікуЗавантажити відгук