Дисертант

Горбова Юлія Сергіївна

Тема

Соціологічний контекст практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, доцент Мазурик Олег Володимирович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню соціологічного контексту практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні. В роботі сформульовані теоретичні узагальнення та запропоновані нові підходи для подолання суперечності між об’єктивною потребою у концептуалізації механізмів розвитку практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні та відсутністю чітких критеріїв їх оцінювання із застосуванням соціологічного інструментарію. Вивчено генезис та місце концепції соціальної відповідальності в соціологічному дискурсі; проаналізовано етапи та особливості процесу інституціоналізації корпоративної соціальної відповідальності в системі управління соціальними організаціями; розроблено та обґрунтовано систему індикаторів оцінювання практик корпоративної соціальної відповідальності й механізм вимірювання її результативності в системі управління компанією; емпірично досліджено практики реалізації корпоративної соціальної відповідальності в Україні; доведено доцільність соціологічного аналізу соціальної звітності українських компаній; визначено тенденції та перспективи подальшого розвитку практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, соціальне управління, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна діагностика, соціальні практики, практики корпоративної соціальної відповідальності, соціальний звіт.

Дата захисту

21.12.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, доцент Безрукова Ольга Анатоліївна, Запорізький національний університет, професор кафедри соціології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук, доцент Панькова Оксана Володимирівна, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, провідний науковий співробітник, завідувач сектором економічної соціології.Завантажити відгук