Дисертант

Горбулінська Олександра Вікторівна

Тема

Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за цукрового діабету 1-го типу

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, інженер кафедри біохімії біологічного факультету

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії (Львівський національний університет імені Івана Франка) Сибірна Наталія Олександрівна

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню біохімічних ефектів впливу водних екстрактів листя і кореневих бульб та суспензій кореневих бульб якона на морфо-функціональний стан клітин периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу. Уперше виконано порівняльну характеристику гіпоглікемічного ефекту водних екстрактів листя і кореневих бульб та стабілізованої і нестабілізованої форм суспензій кореневих бульб якона на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету. З’ясовано, що найбільш виражена гіпоглікемічна дія притаманна водним екстрактам у концентрації 500 мг/кг та стабілізованій за допомогою біоПАР PS формі суспензії кореневих бульб. Досліджувані водні екстракти та стабілізована форма суспензії за умов експериментального цукрового діабету виявляють позитивний коригувальний ефект на систему еритрону, зумовлюючи зростання стійкості еритроцитів до дії кислотного гемолітика, а також зменшення кількості та добової продукції ретикулоцитів, що свідчить про зменшення напруженості еритропоезу, яке у хворих на цукровий діабет може спричинити виснаження продуктивності еритрону і є етіологічною причиною розвитку анемії у віддалені терміни хвороби. Показано, що введення досліджуваних водних екстрактів та стабілізованої форми суспензії нормалізує показники лейкоцитарної формули та функціональні властивості лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету. У разі застосування водних екстрактів та суспензій якона за патології, зафіксовано зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів, карбонільних груп та зростання активності ферментів антиоксидантного захисту еритроцитів та лейкоцитів, що свідчить про їхню виражену антиоксиданту дію.

Ключові слова: цукровий діабет, якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), еритроцити, лейкоцити, оксидативний стрес, глікокон’югати, функціональна активність клітин крові.

Дата захисту

08.12.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Столяр Оксана Борисівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри хімії та методики її викладання Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор медичних наук, професор Скляров Олександр Якович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри біологічної хіміїЗавантажити відгук