Дисертант

Гринькевич Ольга Степанівна

Тема

Управління конкурентоспроможністю вищої освіти України (методологія аналізу і системи моніторингу)

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Панчишин Степан Михайлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації інтегровано економічні та управлінські теорії в дослідження проблеми підвищення КС СВО України. Висвітлено еволюцію інституційних моделей розвитку вищої освіти, чинники їх трансформації в умовах глобальної конкуренції за інтелектуальні ресурси. Сформульовано концептуальну модель інституційного аналізу в управлінні КС СВО, яка базується на врахуванні інтересів стейкхолдерів, потенціалі і результатах діяльності провайдерів вищої освіти, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності. Здійснено економічне обґрунтування ефективності запровадження в Україні моніторингу працевлаштування випускників ЗВО. Запропоновано багатофакторну модель вартості навчання, що забезпечує підвищення ефективності політики ціноутворення в університетах України. Визначено складові механізму державного замовлення на підготовку фахівців і напрями його удосконалення, що ґрунтується на методах прогнозування потреби у фахівцях. Розроблено методику національної системи моніторингу КС СВО України та механізм її реалізації. Обґрунтовано стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України з урахуванням процесів її інтеграції в глобальний простір вищої освіти і науки та визначенням відповідної системи цільових індикаторів.

Ключові слова: система вищої освіти, державне замовлення, управління конкурентоспроможністю, глобалізація, якість, соціальна відповідальність, економічна ефективність, інституційний аналіз, стейкхолдери, прогнозування, моніторинг, стратегічні пріоритети.

Дата захисту

26.09.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Грішнова Олена Антонівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економіки підприємства Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Погріщук Борис Васильович, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, директорЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Ревак Ірина Олександрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ, декан факультету управління та економічної безпеки Завантажити відгук