Дисертант

Гут Віталій Михайлович

Тема

Асимптотика спектрів еліптичних диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними коефіцієнтами

Місце праці

Молодший економіст відділу аналітики та контролінгу фінансового департаменту ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Науковий керівник

Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Головатий Ю. Д.

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

В дисертаційній  роботі розглянуто математичні моделі коливних механічних систем із  скінченною кількістю неоднорідних включень довільної форми, які можуть бути як легкими та жорсткими, так і гнучкими та важкими.

Вивчено асимптотичну поведінку власних значень і власних функцій сингуляр-но збурених крайових задач для еліптичних операторів другого та четвертого порядків, що описують дані моделі

Дата захисту

13.11.2015

Контактна інформація

Телефон: 095-08-47-321Email: v.hut@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Сандраков Генадій Вікторович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ кафедри обчислювальної математики факультету кібернетикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Гринів Ростислав Олегович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, старший науковий співробітник відділу функціонального аналізуЗавантажити відгук