Дисертант

Гинда Стефанія Миколаївна

Тема

Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Приймак Василь Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України. У дисертаційній роботі запропоновано авторське тлумачення поняття «інтелектуальна капіталізація». Узагальнено існуючі підходи до сутності, змісту та структури інтелектуальної капіталізації. Досліджено теоретико-методичні основи управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки. Виявлено особливості інтелектуальної капіталізації та її вплив на національну економіку. Доведено, що адекватне адміністративно-правове, фінансове та інформаційне забезпечення процесу управління зможе здійснити вагомий вплив на зростання інтелектуальної капіталізації економіки. Здійснено рейтингове оцінювання складових частин інтелектуального капіталу. Розроблено методичні положення кластеризації територіальних одиниць за рівнем розвитку їхнього інтелектуального капіталу та досліджено особливості системи управління цим капіталом в Україні. Проведено аналіз індикаторів макроекономічного середовища для виявлення ключових чинників, які впливають на рівень інтелектуальної капіталізації економіки.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесів управління інтелектуальною капіталізацією економіки України, зокрема, розроблено концепцію розвитку інтелектуальної капіталізації національної економіки, реалізацію якої запропоновано здійснити через концептуальний сценарій, використовуючи організаційно-економічну модель регулювання процесів управління інтелектуальною капіталізацією економіки. Оцінено інвестиційно-інноваційні важелі активізації інтелектуальної капіталізації та надано пропозиції щодо залучення інвестицій та впровадження інновацій в Україні. Виявлено пріоритетні напрями імплементації іноземного досвіду соціальних інклюзій в реалізації інтелектуальної капіталізації економіки.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, капіталізація, управління інтелектуальною капіталізацією, людський капітал, соціальний капітал, інформаційний капітал, організаційний капітал, державне регулювання.

Дата захисту

09.07.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент Ємельяненко Лариса Михайлівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент Ревак Ірина Олександрівна, Львівський державний університет внутрішніх справ, декан факультету управління та економічної безпеки Завантажити відгук