Дисертант

Ільків Наталія Василівна

Тема

Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні.

Місце праці

ЛНУ імені Івана Франка, економічний факультет

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, професор Островерх Петро Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної теорії

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень і
розробленню науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку
сектора нематеріальних послуг у вітчизняній економіці.
Узагальнено теоретичні положення щодо суті, ознак та структури сектора
нематеріальних послуг, висвітлено аналітичні інструменти дослідження сектора
нематеріальних послуг; подано результати дослідження еволюції поглядів
економістів на роль нематеріальних послуг в економіці країни.
З’ясовано особливості функціонування вітчизняного сектора нематеріальних
послуг. Оцінено рівень розвитку галузей сектора нематеріальних послуг на основі
побудови інтегрального показника. Проаналізовано рівень фінансування сектора
нематеріальних послуг і визначено проблеми його функціонування, обґрунтовано
роль нематеріальних послуг в економічному зростанні України. Розроблено
методику розподілу фінансування галузей сектора нематеріальних послуг на основі
побудови таксономічного показника цих галузей.
Розглянуто основні проблеми інституційного регулювання сектора
нематеріальних послуг в Україні та запропоновано концепцію удосконалення
державного регулювання галузей сектора нематеріальних послуг. Окреслено
перспективи застосування світового досвіду державного регулювання сектора
нематеріальних послуг в економіці України.
Ключові слова: економічне благо, послуга, нематеріальна послуга, матеріальне
виробництво, нематеріальне виробництво, сфера послуг, сектор нематеріальних
послуг, галузі сектора нематеріальних послуг, освіта, охорона здоров’я, культура,
економічне зростання, людський капітал.

Дата захисту

28.02.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Башнянин Григорій Іванович, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Камінська Тетяна Михайлівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків, професор кафедри економічної теоріїЗавантажити відгук