Дисертант

Хорішко Лілія Сергіївна

Тема

Інституціоналізація еліти в процесах модернізації політичної системи України

Місце праці

Запорізький національний університет, доцент кафедри політології

Науковий консультант

Цокур Євген Георгійович, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології Запорізького національного університету

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології, Запорізький національний університет

Анотація

У дисертації запропоновано авторську концепцію інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичних систем, що дозволило комплексно розглянути структурно-функціональні характеристики елітного інституту та конкретизувати його суб’єктність у здійсненні політико-модернізаційної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо підвищення рівня інституціоналізації еліти в політичній системі України. Обґрунтовано визначення еліти як політичного інституту, що характеризується стійкою, нормативно-структурованою сукупністю процедур і практик взаємодії, направленої на завоювання владних повноважень, здійснення політичного управління на основі наявних ресурсів. Досліджено особливості та процедуру інституціоналізації еліти в контексті формування інституціонального середовища функціонування та подальшої легітимації в політичній системі. Розкрито сутність, структурні складові суб’єктності еліти та особливості використання політичних технологій в процесах модернізації.

Проаналізовано основні етапи інституціоналізації еліти в політичній системі України та здійснено оцінювання рівня інституціоналізованості згідно обраних критеріїв. Вивчено досвід інституціоналізації еліти в політичних системах Іспанії, Німеччини, Туреччини та визначено можливості його використання в умовах української політичної дійсності.

Ключові слова: інституціональне середовище, політична еліта, політична інституціоналізація, політичний інститут, політична легітимація, політична модернізація, політична система, політична суб’єктність, політичні технології.

Дата захисту

21.05.2019

Контактна інформація

Телефон: +380669990552Email: liliia_khorishko@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Кочубей Лариса Олександрівна, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Луцишин Галина Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри політології та міжнародних відносин.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Примуш Микола Васильович, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), професор кафедри політології та державного управлінняЗавантажити відгук