Дисертант

Когут Мар’яна Володимирівна

Тема

Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент ПЕХНИК Андрій Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню впливу міжнародного трансферу технологій на економічне зростання. Висвітлено еволюцію теоретичних концепцій формування і розвитку міжнародного трансферу технологій. Розроблено модель оптимізації рішень у сфері міжнародного трансферу технологій. Розглянуто еволюцію теоретичних концепцій економічного зростання, визначено вплив міжнародного трансферу технологій на економічне зростання, і запропоновано класифікацію чинників, що впливають на економічне зростання. Досліджено трансфер технологій в Україну і взаємозв’язок між рівнем прямих іноземних інвестицій з різних країн і продуктивністю, а також вплив міжнародного трансферу технологій на ефективність капіталу і добробут у різних країнах з використанням економіко-математичних моделей аналізу виробничої функції. Розроблено методичні і практичні рекомендації для України у

Ключові слова: міжнародний трансфер технологій, економічне зростання, транснаціональні корпорації, прямі іноземні інвестиції.

Дата захисту

31.05.2017

Контактна інформація

Телефон: 0979477990Email: maryana_kohut@i.ua

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор ДОВГАЛЬ Олена Андріївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри міжнародних економічних відносин;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ПОЛЯКОВА Юлія Володимирівна, Львівський торговельно-економічний університет, доцент кафедри міжнародних економічних відносин.Завантажити відгук