Дисертант

Костюченко Наталія Петрівна

Тема

Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському Союзі в умовах боргової кризи

Місце праці

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова, аспірант

Науковий керівник

К.е.н. Ніколаєв Ю. О., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І. І. Мечникова

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню потенційних переваг і недоліків використання важелів монетарної політики з метою регулювання рівня зайнятості населення, визначенню викликів монетарної політики у ЄС за умов світової фінансово-економічної кризи, визначенню чинників, які впливають на рівень безробіття в країнах ЄС.

Проаналізовано вплив відсоткової ставки та інфляції на безробіття у країнах ЄС. Аналіз проведено на основі регресійних моделей, побудованих за методом OLS. Проведено порівняльний аналіз платіжних балансів країн Південної Європи за 2009 та 2014 рр., оцінена ефективність монетарної політики Європейського центрального банку за останні роки. Визначені альтернативні шляхи підвищення ефективності монетарної політики ЄС для національних економік. Проведено аналіз перспектив вступу до ЄВЕС нових членів під час кризи.

Здійснено емпіричний аналіз тренду довіри населення до ЄЦБ, проаналізовано вплив на неї інфляції та рівня безробіття.

Проаналізовано перспективи подолання безробіття в Україні з використанням важелів монетарної політики ЄЦБ, сформульовано відповідні рекомендації.

Ключові слова: монетарна політика, зайнятість, безробіття, відсоткова ставка, інфляція, ВВП, продуктивність, ЄЦБ, ЄС.

Дата захисту

01.07.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, ЦИГАНОВ Сергій Андрійович, кафедра фінансів Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент, БІЛЕНКО Юрій Іванович, завідувач кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, Львівський національний університет імені Івана ФранкаЗавантажити відгук