Дисертант

Ковалів Соломія-Марія Володимирівна

Тема

Літературознавчі концепції Луки Луціва

Науковий керівник

Кандидат філологічних наук, доцент БУДНИЙ Василь Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Ця дисертація є першим ґрунтовним дослідженням літературознавчих концепцій Луки Луціва – українського громадського діяча з покоління Січового стрілецтва, відомого літературознавця і критика, члена НТШ, довголітнього автора журналу «Літературно-науковий вісник» (Львів) і співредактора газети «Свобода» (Нью-Йорк). У дослідженні застосовано методики постколоніального підходу та культурної антропології, герменевтичної інтерпретації, жанрового та стильового аналізу, які дали змогу багатогранніше окреслити методологічну еволюцію Л. Луціва в культурно-історичному контексті. З’ясовано особливості його студій першого етапу творчості – міжвоєнного (материкового) та другого періоду – повоєнного (еміграційного); висвітлено еволюцію світоглядних і методологічних засад, яких дотримувався Л. Луців у своїх оцінках та інтерпретаціях українського письменства в умовах «двоколійності» літературного процесу.

Виявлено такі основні літературознавчі концепції Л. Луціва: компаративістичну модель Шевченкової творчості на загальнослов’янському літературному тлі; оригінальний інтертекстуальний підхід до висвітлення життєвого і творчого шляху І. Франка за допомогою відсилань до художніх текстів (принцип «самопортретування»); еволюційну модель нового українського письменства, в основі якої лежить ренесансне повернення до живодайного ґрунту національної культури; поєднання аналітично-інтерпретаційного і публіцистичного первнів у літературно-критичній стилістиці Л. Луціва.

Доведено, що літературознавчі концепції Л. Луціва, його інтерпретації та оцінки протидіяли тоталітарній ідеології в умовах двоколійного літературного процесу середини ХХ століття і зберегли пізнавальну цінність для сучасної науки.

Ключові слова: літературознавча концепція, літературна критика, літературний процес, шевченкознавство, франкознавство, стефаникіана, «Літературно-науковий вісник», «Свобода», постколоніальні студії, публіцистичний стиль, світоглядна еволюція, методологія, культурний ландшафт.

Дата захисту

28.09.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор ХОРОБ Степан Іванович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри української літературиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник ЛЕГКИЙ Микола Зіновійович, ДУ “Інститут Івана Франка НАН України”, завідувач відділу франкознавства Завантажити відгук