Дисертант

Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна

Тема

Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства

Науковий керівник

Рижак Людмила Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації вперше в українській філософській думці здійснюється реконструкція зміни парадигм комунікативної філософії. Ціннісні засади та мережева структура сфери відкритості застосовуються до комунікативної практики в новому середовищі – соціальній мережі Facebook. Вона представляє вербально змодельовану людиною дійсність, яка є віртуальним відображенням нашої повсякденної міжособистісної взаємодії.  Facebook є чинником формування соціального капіталу, оскільки її структура є сприятливою для встановлення сильних зв’язків. Facebook є простором виявлення ресурсу кожного суспільства, що робить інтерсуб’єктивну взаємодію відкритою до визнання Іншого, та входженням із ним в єдиний дискурс.

Зроблено висновки про можливість реалізації проекту деліберативної демократії у просторі віртуальної iнтерсуб’єктивної взаємодії за умови застосування дискурсивної прагматики соцмережевої комунікації до аналізу наративів, які вербалізуються в Facebook.

Ключові слова: комунікація, дискурс, наратив, деліберативна демократія, соціальний капітал, Facebook

Дата захисту

20.06.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, доцент Шевчук Дмитро Михайлович, Національний університет “Острозька академія”, декан гуманітарного факультетуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філософських наук, доцент Будз Володимир Павлович, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доцент кафедри філософії та соціології та релігієзнавстваЗавантажити відгук