Дисертант

Маркович Віталій Володимирович

Тема

Соціально-економічна  ефективність  транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції

Науковий керівник

Доктор географічних наук, професор ПИСАРЕНКО Світлана Марківна, Львівський національний університет, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню сучасного стану та напрямів вдосконалення
соціально-економічної  ефективності  транскордонного  співробітництва  України  в
умовах європейської інтеграції.
Визначено  цілі,  функції  та  значення  транскордонного  співробітництва  у
соціально-економічному розвитку транскордонних регіонів. Розглянуто нормативно-
правову  базу,  організаційне  та  фінансове  забезпечення  транскордонного
співробітництва України в умовах європейської інтеграції, а також проаналізовано
стратегічні  положення  політики  Європейського  Союзу  до  здійснення
транскордонного  співробітництва  з  Україною.  Систематизовано  та  узагальнено
існуючі  методологічні  підходи  до  проведення  оцінки  транскордонного
співробітництва та сформульовано концептуальні положення оцінки його соціально-
економічної ефективності.
Запропоновано методику оцінювання стану соціально-економічної ефективності
транскордонного  співробітництва  шляхом  економетричного  дослідження  базових
показників  соціально-економічного  розвитку.  Проаналізовано  сучасний  стан  та
особливості  соціально-економічної  ефективності  транскордонного  співробітництва
України  та  країн-членів  ЄС  на  прикладі  українсько-польського  та  польсько-
німецького транскордонного регіонів.
Визначено  основні  напрями  підвищення  соціально-економічної  ефективності
транскордонного  співробітництва  України.  Розглянуто  перспективи  формування
транскордонних  кластерів  та  індустріальних  парків  в Україні.  Запропоновано  нові
напрями вдосконалення інформаційного забезпечення ТКС України.
Ключові  слова:  транскордонне  співробітництво,  українсько-польський
транскордонний регіон, польсько-німецький транскордонний регіон, транскордонна
конвергенція, транскордонна секторальна інтеграція, Європейський Союз.

Дата захисту

03.07.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор МОКІЙ Анатолій Іванович, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвиткуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ХМАРА Марина Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Завантажити відгук