Дисертант

Майовець Ярина Михайлівна

Тема

Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, професор Островерх Петро Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної теорії

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні проблеми формування високоефективного
аграрного підприємництва в Україні, що здійснюється на інноваційних засадах,
особливості його відтворювального процесу та визначено місце інновацій у системі
аграрного підприємництва, їхню роль у забезпеченні конкурентоспроможного,
експортоорієнтованого аграрного виробництва, економічного зростання, зміцнення
обороноздатності країни та реалізації національної ідеї. Охарактеризовано поняттєво-
категоріальний апарат дослідження інноваційного аграрного підприємництва.
Оцінено інноваційний потенціал аграрного підприємництва в Україні.
Проаналізовано його зміни в трансформаційному періоді, ефективність інноваційно-
інвестиційної діяльності. Запропоновано методику економічної оцінки ефективності
інновацій в аграрному підприємництві.
Визначено шляхи підвищення ефективності державної підтримки інноваційного
розвитку агросектора в Україні. Розроблено удосконалену інституційну модель
інноваційного розвитку аграрної економіки. З’ясовано механізм управління
інноваційними процесами на рівні місцевих територіальних громад.
Ключові слова: аграрне інноваційне підприємництво, аграрний інноваційний
потенціал, інноваційний розвиток, аграрні інновації, інвестиції, традиційне
агровиробництво, органічне виробництво, метод таксономічного аналізу, ефективність.

Дата захисту

03.07.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Кирилюк Євген Миколайович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносинЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Лех Галина Андріївна Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри економічної теоріїЗавантажити відгук