Дисертант

Міхель Романа Володимирівна

Тема

Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС

Місце праці

Аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка

Науковий керівник

д.е.н., проф. Грабинський Ігор Михайлович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Міхель Р. В. Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2014.

Розглянуто вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на процеси конвергенції в Європейському Союзі, які зумовлюють появу окремої економічної системи ЄС. Систематизовано поняття європеїзації, виокремлено суть і чинники її впливу на дві основні економічні системи в Європі – ліберальну та координовану ринкову економіку. Проаналізовано соціально-економічні чинники конвергенції економічних систем країн-членів ЄС та сформованoкластерні групи країн-членів ЄС-27. За результатами дослідження проведено порівняльний аналіз сформованих кластерів у 2000 та 2012 роках.

Оцінено стан трансформації економіки України у напрямку соціально-ринкової економіки у сфері конкурентної політики та соціальної безпеки. На підставі аналізу переваг і недоліків від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначено програму першочергових заходів економічного розвитку України.

Ключові слова: економічна система, соціально-ринкова економіка, європеїзація, конвергенція, конкурентна політика, монетарна політика, соціальна політика, Німеччина, ЄС.

Дата захисту

28.10.2014

Контактна інформація

Телефон: +38 050 6979711Email: romana.mikhel@gmail.com

Файл дисертації

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Сіденко С. В.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Полякова Ю. В.Завантажити відгук