Дисертант

Мусял Піотр Антоні

Тема

Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки

Місце праці

Кафедра міжнародних економічних відносин, Львівського національного університету імені Івана Франка, аспірант

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Грабинський Ігор Михайлович завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації досліджуються концептуальні засади впливу культурних та цивілізаційних факторів на розвиток бізнесу у контексті глобалізації міжнародних економічних зв’язків. Розглянуто існуючі підходи до економічного трактування поняття «культура», «цивілізація», «глобалізація», Проаналізовано методи емпіричного та теоретичного аналізу національних культур.

Проаналізовано роль і значення культурно-цивілізаційних чинників в інвестиційній стратегії підприємства, проведено економіко-математичне моделювання з метою виявлення впливу культурних чинників на вибір підприємством стратегії здійснення ПІІ. Виявлено, що культурні відмінності є вагомими навіть для компаній, що вже мають великий досвід у міжнародних операціях

Також в роботі досліджуються процеси формування нової культури праці в економічній системі ЄС і проведено економічний аналіз держави добробуту.

Окрім того, аналізуються різні типи міжнародних економічних зв’язків в умові глобалізації.

Ключові слова: міжнародний бізнес, глобалізація, інтеграція, культурні чинники, цивілізаційні чинники, прямі іноземні інвестиції, міжнародна торгівля, соціальна політика, держава добробуту, третій сектор

Дата захисту

30.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор САРДАК Сергій Едуардович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, професор кафедри економіки та управління національним господарствомЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ЛИЗУН Марія Володимирівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародної економікиЗавантажити відгук