Дисертант

Ницполь Вікторія Ігорівна

Тема

Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)

Місце праці

Асистент кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Науковий керівник

Ікалюк Леся Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі англійської філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню мовної особистості персонажа серійного вбивці на матеріалі американської прози ХХ століття.

У дисертації досліджено структуру мовної особистості персонажа серійного вбивці на вербально-семантичному, лінгвокогнітивному та мотиваційному рівнях із врахуванням мовних ознак на експонентному, субстанціональному та інтенціональному рівнях.

Проаналізовано невербальну поведінку персонажів та проведено психолінгвістичну характеристику дискурсу через визначення коефіцієнтів лексичного різноманіття, дієслівності та емболії.

Ключові слова: мовна особистість, семантичне поле, концептуальна метафора, коефіцієнт дієслівності, коефіцієнт емболії, кінесичні, проксемічні та просодичні невербальні компоненти.

Дата захисту

15.05.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:доктор філологічних наук, професор Ущина Валентина Антонівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Давідувач кафедри англійської філології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Ізотова Наталія Павлівна, Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Завантажити відгук