Дисертант

Омар Мохамед Алі Адріс

Тема

Ненасильницький політичний протест в Україні в умовах демократичної трансформації

Місце праці

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, аспірант кафедри політології та державного управління

Науковий керівник

Бортніков Валерій Іванович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Анотація

У дисертації здійснено  теоретико-методологічний аналіз й узагальнено практичний досвід організації масових форм ненасильницького протесту в Україні в контексті світової практики. На основі аналізу та систематизації наукових джерел з’ясовано стан наукового розроблення проблеми в зарубіжній і вітчизняній літературі.

Досліджено рівень законодавчого, нормативно-правового забезпечення організації мирних форм протесту в Україні. Розкрито інституційну структуру ненасильницького політичного протесту в Україні, соціокультурні чинники його виникнення в контексті регіональної ідентифікації громадян.

Показано роль опозиції, політичних партій і об’єднань громадянського суспільства в організації масових форм політичного протесту в Україні, насамперед під час Помаранчевої революції (2004) та подій на Євромайдані (2013–2014).

Показано спільне й особливе здійснення акцій ненасильницького політичного протесту в Україні та світі на етапі демократичної трансформації на прикладі країн Центральної та Східної Європи, а також країн Північної Африки й Близького Сходу під час подій «арабської весни».

Ключові слова: ненасильницький політичний протест, демократичний перехід, Україна, країни Центральної та Східної Європи, «арабська весна», «кольорові революції», громадянське суспільство, Майдан.

Дата захисту

29.09.2017

Контактна інформація

Телефон: +38 098 17530 27Email: keeve_112@yahoo.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Андрущенко Тетяна Вікторівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Дорош Леся Олексіївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».Завантажити відгук