Дисертант

Панчак-Бялоблоцка Надія Василівна

Тема

Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях

Науковий консультант

Романюк Анатолій Семенович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації здійснено комплексне порівняльно-політологічне дослідженняпроблематики урядів меншості в європейських парламентських демократіях. Зокрема: охарактеризовано магістральні теоретико-методологічні особливості й передумовипорівняльного аналізу урядів меншості в європейських парламентських демократіях; окреслено типи, теоретичні й емпіричні принципи, причини, умови, моделі і способи формування та відповідальності урядів меншості в європейських парламентських демократіях; встановлено конституційно-правові, інституційно-політичні, партійно-електоральні, ідеологічні, владно-опозиційні, виконавчо-законодавчі й внутрішньоурядовіатрибути формування, функціонування і відповідальності урядів меншості в європейськихпарламентських демократіях; оцінено патерни стабільності, ефективності й наслідківурядів меншості в європейських парламентських демократіях. Дисертація привноситьнауковому товариству знання про теоретико-методологічні особливості позиціонування та емпіричні вияви формування, функціонування, відповідальності, ефективності і стабільності урядів меншості на тлі міжінституційних відносин, які властиві для європейських парламентських демократій.

Ключові слова: уряд, урядовий кабінет, уряд меншості, типиурядів меншості, парламент, легіслатура, парламентська демократія, Європа.

Дата захисту

22.12.2017

Контактна інформація

Телефон: +38 097 755 89 98Email: nadia.panczak@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Бабкіна Ольга Володимирівна, доктор політичних наук, професор,завідувач кафедри політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені Михайла ДрагомановаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Наумкіна Світлана Михайлівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Південноукраїнського державного педагогічного університету імені Костянтина УшинськогоЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Бортніков Валерій Іванович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗавантажити відгук