Дисертант

Пасічник Олена Вікторівна

Тема

Задача Коші для рівняння дифузії з дробовою похідною в просторах узагальнених функцій

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, інженер лабораторії комп’ютеризації навчального процесу механіко-математичного факультету

Науковий керівник

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри диференціальних рівнянь Лопушанська Галина Петрівна

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертаційній роботі розглянуто задачі Коші для лінійного та півлінійного рівнянь дифузії з дробовою похідною Рімана-Ліувілля за часовою змінною у просторах узагальнених функцій типу Dта S‘. Доведено існування та єдиність розв’язку задачі Коші у випадку лінійного рівняння. Для півлінійного рівняння дробової дифузії знайдено достатні умови розв’язності задачі Коші у деякому ваговому просторі.

Дата захисту

13.11.2015

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор Ільків Володимир Степанович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри вищої математикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат фізико-математичних наук, доцент Мартинюк Ольга Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри алгебри та інформатикиЗавантажити відгук