Дисертант

Пастушина Василь Миколайович

Тема

Ідея державності України в журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» (міжнародний контекст)

Науковий керівник

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Житарюк Мар’ян Георгійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри зарубіжної преси та інформації

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дослідження присвячене ідеї державності України в підпільному пропагандистському органі УВО «Сурма» та програмному органі ПУН «Розбудова Нації» ‒ двох журналах, які зокрема стали відображенням українського національно-визвольного руху у міжвоєнний період.

Основна тематика статей, заміток, дописів, які друкувалися у цих журналах, зумовлена суспільно-політичними та геополітичними трансформаціями, що впливали на державність України у 20-30 рр. Йдеться про окупацію українських земель країнами-сусідами, зазіхання на національну культурну ідентичність. Журнали як пропагандистські та ідеологічні органи формували цінності соборної, сильної духовно та економічно, незалежної держави.

Досліджено міжнародний чинник, оскільки ідея державності та соборності глибоко корелюється з впливом інших країн. Польща, Росія та інші країни претендували на українські землі, посягаючи на знищення держави як такої. Журнали видавалися в Німеччині та Литві, автори матеріалів жили і працювали в різних куточках Європи та Америки. Цим зокрема пояснюється широкий тематичний спектр статей на міжнародну тематику. Журнали виконували інформаційну функцію, інформуючи українців про закордонне життя, пропагандистську, описуючи перипетії боротьби інших країн за державність, ідеологічну – розглядаючи Україну як повноцінного гравця на міжнародній арені.

У досліджені розглянуті журнали «Сурма» та «Розбудова Нації» як націоналістичні видання у міжнародному світлі. Досліджено історіографію про них, зібрано інформацію про формат і контент. Проаналізовано особливості структури та автури часописів, проблемно-тематичний спектр журналів, а також жанрову та стилістичну специфіку. Компаративний аналіз та діалектичний метод дослідження допомогли визначити взаємодоповненість цих часописів.

Внаслідок досліджень об’ємних дописів про визвольні рухи Ірландії, Фінляндії та в меншій мірі Грузії, Хорватії та Кореї зрблено висновок про відчутну ідеологічну складову статей та їхню актуальність щодо українського питання. Відзначено оціночні враження авторів, стилістичні особливості матеріалів, які написані з глибоким знанням історії цих країн, тому й прослідковується достовірність. Один із основних посилів і висновків цих дописів – здобуття власної незалежності силою не тільки можливе, а й необхідне. Уроки визвольних рухів в інших країнах застосовуються у формуванні національно-визвольного курсу української держави.

У роботі підкреслено, що сьогодні, в умовах війни з Росією, важливо розуміти цінність соборної української держави, а також вивчити історичні уроки боротьби за незалежність в міжвоєнну добу на основі матеріалів у журналах «Сурма» та «Розбудова Нації» як ретрансляторів ідей УВО та ОУН. У роботі проводяться чіткі алюзії з окупацією українських земель країнами-сусідами в міжвоєнний період, зазіхання на національну культурну ідентичність у міжнародному світлі.

Ключові слова: «Сурма», «Розбудова Нації», ідеологія, національно-визвольний рух, міжвоєнний період, державність, соборність, міжнародний контекст, незалежність, пропаганда.

Дата захисту

27.06.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Кравченко Світлана Іванівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри соціальних комунікаційЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук Ґабор Василь Васильович, Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, старший науковий співробітникЗавантажити відгук