Дисертант

Садовська Альона Олегівна

Тема

Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної України

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, професор Рущенко Ігор Петрович; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України

Анотація

У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано теоретичні, методичні і практичні засади пошуку роботи молодими інженерами на ринку праці. теоретично обґрунтовано комплекс інноваційних моделей працевлаштування молодих інженерів з урахуванням умов сучасного ринку праці України, які включають низку послідовних етапів, що сполучають дії пошукувачів і працедавців, і можуть розглядатися як спеціальні соціальні технології, спрямовані на оптимізацію ринку випускників ВНЗ технічного профілю. Розроблено типологію соціальних практик, що відображають методи пошуку роботи молодими інженерами, де типологічними одиницями є: використання неформальних соціальних мереж, неформальний індивідуальний пошук, пошук за участі формалізованих посередників, неформальний пошук 2-х типів (одночасне використання соціальних мереж (допомоги друзів і / або родичів) і неформального індивідуального пошуку (ЗМІ та / або підприємства) та «комплексні» стратегії.

Також в роботі удосконалено алгоритм дій пошукувача у процесі роботи з Інтернет-ресурсами під час он-лайн вибору вакансії; поняття ринку праці молодих інженерів із залученням теорії соціального поля, що в роботі визначається як окремий сегмент ринку праці молодих спеціалістів, який включає специфічних агентів: з одного боку, випускників вищих навчальних закладів технічного профілю,  котрі впродовж трьох років докладають зусиль аби зберегти професійний статус та працевлаштуватися за спеціальністю, а з іншого, – працедавців, які згідні прийняти на конкурсних умовах молодих спеціалістів за відповідними спеціальностями.

У роботі набули подальшого розвитку уявлення щодо девіантної поведінки на ринку праці молодих спеціалістів, зокрема, як відхиляюча трактується поведінка тих категорій осіб,  які умовно вийшли на ринок праці з сегменту молодих інженерів і не бажають шукати роботу за інженерною професією. Розглянуто й удосконалено найбільш поширені технології пошуку роботи молодими інженерами.

Ключові слова: молоді інженери, ринок праці, соціальні технології, технології пошуку роботи.

Дата захисту

31.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, професор Подшивалкіна Валентина Іванівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук, доцент Лободинська Оксана Мирославівна, Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри соціології та культурології..Завантажити відгук