Дисертант

Сафонік Лідія Миколаївна

Тема

Концептуалізація  сенсу  життя  у  некласичних філософських  підходах:  соціально-антропологічний  контекст

Місце праці

Доцент кафедри філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Концептуалізація  сенсу  життя  у  некласичних  філософських  підходах
викликана  тим,  що  людина  традиційного  суспільства  загал  вибудовувала
вертикальну  життєву  модель  з  відповідними  дискурсами  й  переважно
нерефлексивним  сенсосприйняттям.  У  модерній  ситуації,  що  характерна
соціальною,  політичною  та  духовною  нестійкістю  людського  буття,
вертикальна модель сенсотворення не отримує достатньої онтологічної опори,
оскільки тоталізуючі вербально-метафізичні практики відвертають людину від
проблеми  автентичності  індивідуального  людського  життя  стосовно  “правди”
самого буття. Під впливом зростання міри індивідуальної свободи людини та
формування  відкритого  комунікативного  простору  життя,    зростає  запит  на
конституювання  буттєвих  смислів  суспільної  організації.  Вони  формуються  в
царині    добровільних  горизонтальних  акцій,  навертаючи  людину  до
самоактивації й смислопошуку.
Ключові слова: буття, життя, некласична філософія, сенс, смисл, дискурс,
наратив,  комунікація,  розуміння,  людина,  свобода,  покликання,  криза,
суспільство, відповідальність.

Дата захисту

11.04.2017

Контактна інформація

Телефон: +380631219419Email: lidiyasafonik@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор, Скринник Зоя Едуардівна, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, завідувач кафедри менеджменту та соціальних наукЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Бойченко Михайло Іванович, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, доцент Шевчук Дмитро Михайлович, Національний університет “Острозька Академія”, декан гуманітарного факультетуЗавантажити відгук