Дисертант

Сеньків Мар’яна Ігорівна

Тема

Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України

Місце праці

Інженер навчальної лабораторії «Комплексного атласного картографування» кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Кандидат географічних наук, доцент Грицевич Володимир Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У  дисертаційній  роботі  досліджено  суспільно-географічні  передумови  та
геопросторову  організацію  логістичної  системи  Західного  регіону  України.
Уточнено та вдосконалено дефініції понять «геологістика», «транспортна гео-
логістика»,  «розподільча  геологістика»,  «територіальна  логістична  система»,
«регіональна логістична система», «логістичний габ». Досліджено транспортно-
логістичне  положення,  розміщення  суб’єктів  логістичної  діяльності,  головні
транспортні мережі, центри виробництва і споживання регіону. Проаналізовано
особливості положення поселень як осередків логістичної діяльності. Виділено
форми геопросторової організації логістичної діяльності на прикладі зернової
логістики регіону. Визначено перспективні міста для створення логістичних га-
бів. Запропоновано та розраховано індекс регіональної логістичної діяльності і
здійснено багатовимірну типологію областей регіону за головними логістични-
ми показниками. Здійснено багатоаспектну оптимізацію логістичної діяльності
в  регіоні.  Запропоновано  перспективні  напрямки  здійснення  транспортної  та
розподільчої логістичної діяльності в регіоні.
Ключові слова: логістика, транспортна геологістика, розподільча геологіс-
тика, система, потік, діяльність, регіон.

Дата захисту

15.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор Смирнов Ігор Георгійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства та туризмуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат географічних наук Поручинська Ірина Володимирівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри економічної та соціальної географіїЗавантажити відгук