Дисертант

Стахів Ірина Михайлівна

Тема

Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні

Місце праці

Львівський державний університет фізичної культури

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, професор економічних наук Республіки Польща, Михасюк Іван Романович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки підприємства

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена обгрунтуванню необхідності регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні. Значну увагу приділено теоретико-методологічним основам та запропоновано науково-методичні і практичні рекомендації, які спрямовані на розвиток ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні.

Узагальнено наукові підходи щодо ідентифікації особливостей аналізу ринку спортивно-оздоровчих послуг. Розраховано показники ефективності приросту туристичних потоків в Україні. Запропоновано надавати широкий спектр додаткових послуг, які б сприяли стимулюванню зростання попиту на спортивно-оздоровчі послуги. Розроблена модель державного регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в умовах нестабільної економічної ситуації, яка передбачає механізми прийняття рішень державними адміністраціями на основі рекомендацій експертної служби.

Проаналізовано механізм реалізації першочергових завдань з розвитку та регулювання спортивно-оздоровчого туризму, враховуючи його соціально-економічне значення, а також охарактеризовано основні аспекти та напрями покращення регулювання його розвитку на теренах України. Пропонуються практичні рекомендації щодо використання зарубіжного досвіду з надання спортивно-оздоровчих послуг в Україні, а також управління спортивно-оздоровчими послугами з метою забезпечення ефективного процесу розвитку досліджуваної галузі, конкретно вказується на організаційно-економічні напрями управлінської політики різних країн які мають важливе значення для підвищення ефективності функціонування спортивно-оздоровчого ринку послуг у рамках національної економіки.

Ключові слова: спортивно-оздоровчі послуги, ринок спортивно-оздоровчих послуг, державне регулювання, інфраструктура спортивно-оздорочої сфери, галузь економіки, фінансування, спортивно-оздоровчий туризм, потреби суспільства.

Дата захисту

30.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Франчук Василь Іванович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри економічної безпеки, проректорЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Остап'юк Наталія Іванівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри туризмознавства і краєзнавстваЗавантажити відгук