Дисертант

Синиця Андрій Степанович

Тема

Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної філософії

Місце праці

Докторант кафедри теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Мельник Володимир Петрович, доктор філософських наук, професор, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації в систематизованій формі критично проаналізовано передумови, особливості становлення і перспективи розвитку аналітичної філософії як провідного напряму сучасної філософської думки та запропоновано його прагматико-когнітивну інтерпретацію. Доведено, що процес еволюції сучасної аналітичної філософії відбувався унаслідок поступового переходу від вивчення прагматики мови до концептуалізованого осмислення свідомості. Задля окреслення специфіки прагматичного й когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях здійснено ґрунтовну історико-філософську реконструкцію специфіки вживання ключових понять сучасного аналітичного науково-філософського дискурсу – зокрема смислу, значення, референції, істини, а також інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, самості, штучної особистості, свободи волі тощо. Особливу увагу звернуто на налагодження діалогу між мислителями-аналітиками й представниками інших напрямів філософської думки, простежено особливості їхньої взаємокритики. Досліджено альтернативні прагматико-когнітивній інтерпретації розвитку сучасної аналітичної філософії, які сприяли гуманітарно-культурологічній редескрипції аналітичної методології, та визначено способи її затребуваності в контексті української філософської думки.

Ключові слова: мова, свідомість, штучний інтелект, смисл, значення, референція, істина, психофізична проблема, розуміння.

Дата захисту

26.06.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Гоян Ігор Миколайович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, декан філософського факультетуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Держко Ігор Зеновійович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри філософії та економікиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, старший науковий співробітник Йосипенко Оксана Миколаївна, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, старший науковий співробітник відділу історії зарубіжної філософіїЗавантажити відгук