Дисертант

Трофименко Марія Юріївна

Тема

Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Доктор економічних наук, доцент Ванькович Данило Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності фінансування розвитку соціальної інфраструктури в Україні. Сформульовано низку методологічних, організаційно-методичних положень і науково-практичних висновків, спрямованих на реалізацію мети дисертаційної роботи.

Автором запропоновано підхід до тлумачення сутності соціальної інфраструктури та уточнено понятійно-категоріальний апарат у контексті дослідження фінансових ресурсів її розвитку. Проаналізовано динаміку бюджетного фінансування, капітальних інвестицій та динаміку зносу основних засобів соціальної інфраструктури упродовж 2004-2017 рр., що дало змогу запропонувати рекомендації щодо можливостей фінансування реконструкції й модернізації соціально-інфраструктурних об’єктів. Обґрунтовано оптимальні напрями щодо активізації та вдосконалення системи соціального партнерства. Автором розроблено алгоритм залучення різних форм фінансування, які дають можливість охопити проблемні сектори та підприємства комунальної інфраструктури.

Сформовано концепцію формування та використання фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури в Україні, що містить рекомендації щодо стимулювання залучення позабюджетних фінансових ресурсів у розвиток усіх галузей та підвищення ефективності їх використання. Досліджено межі перерозподільної активності держави під час фінансування розвитку соціальної інфраструктури України.

Ключові слова: фінансові ресурси, соціальна інфраструктура, бюджетні асигнування, соціальні видатки, фінансові ресурси суб’єктів господарювання, соціальна відповідальність, державно-приватне партнерство, продуктивність праці, капітальні інвестиції.

Дата захисту

09.07.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Дем’янишин Василь Григорович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри фінансів імені С. І. Юрія Завантажити відгук Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Кучер Галина Вікторівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри фінансівЗавантажити відгук