Дисертант

Трущинський Марек

Тема

Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945–1989 рр.

Місце праці

Стажист кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

доктор історичних наук, професор Сухий Олексій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри новітньої історії України

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Трущинський М. Катехизація у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у 1945-1988 рр. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02-всесвітня історія. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014.

У дисертації висвітлюється здійснення катехизації у римо-католицькій, греко-католицькій та православних Церквах на території Північно-Східної Польщі в часи Польської Народної Республіки. Від середини 1940-их і до кінця 1980-их рр. державна і партійна влада намагалися відтіснити Церкву від участі у суспільно-політичному житті, а передовсім виховання молодого покоління. Здійсненння катехитичного навчання у школах відбувалося з перервами протягом усього періоду існування ПНР, шляхом тиску польського Єпископату і вірних на офіційну владу. Особливе значення для розвитку катехизи в державі мали рішення ІІ Ватиканського собору та активна позиція Папи Івана Павла ІІ. Визначено етапи катехизації та її зміст.

Ключові слова: катехизація, Польська Народна Республіка, ІІ Ватиканський собор, релігія у школі, «катехитичні пункти», Папа Іван Павло ІІ.

Дата захисту

21.10.2014

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук, економічної теорії та права Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Ореховський В.О.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету Пилипів І.В.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України Віднянський С.В.Завантажити відгук