Дисертант

Владичин Уляна Володимирівна

Тема

Державне регулювання  іноземного банківництва  в Україні

Місце праці

Львівський національний університет ім. Івана Франка, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У  дисертації  розкрито  сутність  державного  регулювання  іноземного
банківництва, визначено його види, цілі та функції. З’ясовано сутність  іноземного
банківництва,  виділено  його  ознаки,  види,  суб’єкти  та  функції.  Виявлено  основні
елементи  системи  державного  регулювання  іноземного  банківництва,  сформовано
механізм  державного  регулювання  іноземного  банківництва  та  обґрунтовано
принципи його реалізації. Досліджено інституційні моделі регулювання іноземного
банківництва,  з’ясовано  напрями  взаємодії  органів  регулювання  іноземного
банківництва  в  Україні.  Охарактеризовано  тенденції,  переваги  та  недоліки  участі
іноземних  інвесторів  у  банківській  системі  України.  Проаналізовано  структуру
власності,  оцінено  ефективність  діяльності,  визначено  регіональні  особливості
розвитку  та  рівень  концентрації  банків  з  іноземним  капіталом  в  Україні.
Систематизовано  правове  регулювання  іноземного  банківництва  в  Україні,
з’ясовано  його  недоліки  та  проблеми.  Подано  рекомендації  щодо  удосконалення
регулювання іноземного банківництва НБУ. Сформульовано методи й інструменти
податкового  регулювання  та  напрями  поліпшення  конкурентного  регулювання
іноземного банківництва. Оцінено стан фінансово-економічної безпеки України під
впливом  іноземного  банківського  капіталу  та  розроблено  Концепцію  державного
регулювання іноземного банківництва в Україні на середньострокову перспективу.
Ключові  слова:  іноземне  банківництво,  державне  регулювання  іноземного
банківництва, іноземний банк, банк з іноземним капіталом, філія іноземного банку,
представництво іноземного банку, структура власності банку, правове регулювання,
податкове регулювання, конкурентне регулювання.

Дата захисту

16.02.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, Вовчак Ольга Дмитрівна, ДВНЗ “Університет банківської справи”, завідувач кафедри банківської справи;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, Колодізєв Олег Миколайович, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, завідувач кафедри банківської справиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, Лапко Олена Олександрівна, ПВНЗ “Міжнародний університет фінансів”, завідувач кафедри фінансів та кредитуЗавантажити відгук