Дисертант

Вялкова Ірина Олександрівна

Тема

Преса Донецької області періоду незалежності України (1991–2012 рр.): проблематика, типологія

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Безчотнікова Світлана Володимирівна, Маріупольський державний університет, професор кафедри соціальних комунікацій, декан факультету філології та масових комунікацій

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра соціальних комунікацій Маріупольського державного університету

Анотація

У дисертації досліджено друковані видання (пресу) Донецької області періоду незалежності України (1991-2012 рр.). Доведено, що наслідування загальносвітовим та загальноукраїнським тенденціям в розвитку друкованих видань досліджуваної території органічно поєднується з суто регіональними факторами, які й стають визначальними в процесі формування сегменту друкованих періодичних видань в інформаційному просторі області. Удосконалено розуміння актуальних для регіону засобів інтеграції місцевих та обласних друкованих ЗМІ в загальноукраїнський та світовий інформаційний простір. Наочно продемонстровано вплив специфіки великого промислового регіону на особливості розвитку друкованих ЗМІ (зокрема їх типологію, тематику, проблематику, особливості функціонування) на прикладі Донецької області. В науковій праці детально проаналізовано пресу національних меншин, релігійні, спеціалізовані морські, культурно-просвітницькі та спортивні видання, а також альманахову журналістику; визначено місце передплачуваних видань у друкованому сегменті інформаційного простору. Запропоновано доповнити типологічні характеристики періодичних видань критерієм «наявність / відсутність передплати» (передплачуване / непередплачуване видання). Дисертанткою укладено перелік передплачуваних друкованих видань Донецької області 2000-2012 рр. із зазначенням відомостей про змістовне наповнення, формат, обсяг видання та прослідковано динаміку змін за роками. Окреслено шляхи виявлення пріоритетів читацької аудиторії регіональної преси в дискурсі соціальних комунікацій за розробленою автором анкетою. Констатовано, що розвиток друкованих ЗМІ в період 1991-2012 рр. відбувається у відповідності до специфіки досліджуваної території, віддзеркалюючи стан, трансформаційні зміни та тенденції розвитку  суспільного життя регіону. Поява та розвиток окремих груп видань зумовлені підвищенням інтересу до певних сфер суспільного життя, окресленням актуальних проблем сучасності. Формування сегменту періодичних друкованих видань відбувається відповідно до тенденцій розвитку багатовекторного суспільного життя досліджуваного регіону та є співзвучним актуальним запитам громадськості.

Ключові слова: преса, проблематика, типологія, газета, журнал, видання, регіональна преса, Донецька область.

Дата захисту

03.07.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Галич Валентина Миколаївна, Національний університет водного господарства та природокористування, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльностіЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат історичних наук, доцент Романишин Юрій Олександрович, Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України, завідувач відділу періодичних видань імені Мар'яна та Іванни Коців.Завантажити відгук