Дисертант

Юринець Зорина Володимирівна

Тема

Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор Макара Оксана Василівна, Східноєвропейський національний університет, імені Лесі Українки, професор кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації наведено дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до формування інноваційних стратегій у системі підвищення конкурентоспроможності економіки України. Висунуто й обґрунтовано гіпотезу, відповідно до якої основою для економічного зростання національної економіки має стати впровадження системи підвищення конкурентоспроможності економіки та формування інноваційних стратегій за системною методологією, яка враховує внутрішню будову економічних систем і рівні стратегічного управління інноваційним розвитком. Розроблено авторські підходи до побудови моделі оцінювання результатів інноваційної політики держави на основі інструментарію нейронних мереж, що полягає в уточненні параметрів змін у державній інноваційній політиці та формування оптимальної стратегії виробництва інноваційної продукції суб’єктами господарювання на засадах економіко-математичного моделювання за умов невизначеності ринкового середовища.

Ключові слова: система підвищення конкурентоспроможності економіки країни, інноваційні стратегії, інноваційний розвиток, стратегічне управління інноваційним розвитком, інноваційна політика.

Дата захисту

29.11.2016

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, АЛЄКСЄЄВ Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри економіки, обліку і аудитуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, МАРКІНА Ірина Анатоліївна, Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри менеджментуЗавантажити відгук