Українські та іноземні вчені взяли участь в обговоренні філософсько-психологічних аспектів духовності

Понад 100 науковців зібрались 19 лютого 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка, аби обговорити філософсько-психологічні аспекти духовності, зокрема феномен Довіри як основи змін в економіці та суспільстві.

«Утвердження і розквіт нашої держави можливий лише за умови професійного та духовного становлення кожного громадянина, фахівця, професіонала, а також повної довіри між людьми, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, слави, економічного і соціального добробуту, здорової нації, сильної держави європейського та світового рівня», – переконана професор кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка Наталія Жигайло.

Науковець вважає, що кожна нація, кожна держава потребує сильних духом, національно свідомих, інтелектуально розвинутих, науково підкованих молодих особистостей. Тому, на її думку, першочерговим наповненням довіри має бути духовність.

«Через національну пам’ять, національну гордість і національну гідність представники   нації виробляють здатність до етнорефлексії, усвідомлення себе як єдиного духовного цілого», – зауважив професор Національного університету «Львівська політехніка» Мирон Варій.

За його словами, геополітичні події свідчать, що нації у XXI столітті не лише не зійдуть з політичної арени, а й посилять свій вплив на макросоціальні й макрополітичні процеси. Відтак, національно-етнічна проблематика, на думку професора Мирона Варія, із дедалі більшою визначеністю просувається не тільки в інтереси вчених, а й у коло економічної, політичної, соціальної та духовної сфер суспільної діяльності.

На викликах сьогодення, зокрема на питанні деструкції постмодерністського світогляду та його негативному впливі на розвиток цивілізації, суспільства та людини наголосив під час виступу завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор Мирослав Савчин.

«Сучасна культура стає культурою екстазу комунікації і, фактично, тотальної маніпуляції, нового виду експлуатації людини людиною у ХХІ ст. Вважається, що здоровішими і повноціннішими є ті, котрі демонструють різнобічність і гнучкість, бо старі чесноти послідовності та істинності розглядають як не модні «обмеження», – вважає експерт.

Науковець переконаний, що, стаючи виразно і відверто контекстуальною, особистість, з одного боку, гнучкіше відгукується на різні сигнали оточення, зокрема й маніпулятивні, злотворні, а з іншого – може розчинитися в проблемах іншого замість того, щоб допомогти конструктивно розв’язувати проблеми, творити Добро, перестає відчувати межі, що відокремлюють її мрії від очікувань оточення, власні життєві завдання від планів родини чи професійної спільноти, а відтак – зняти з себе будь-яку відповідальність.

Таким чином, професор Мирослав Савчин вважає, що особистості приписуються нігілістичні тенденції, вона втрачає свій центр, головну суть, живе у світі постійної комунікативної взаємодії, а по суті, у віртуальному світі. «У неї вже немає ідеалу, мрії, які вона втілює все життя, творячи добро, реально допомагаючи іншим, навіть жертвуючи собою. І, безумовно, в такої особистості вже немає місця для духовності», – саме таку деструктивну перспективу цивілізації окреслив науковець, опираючись на теорію постнекласичної психології.

Однак учений впевнений, що кожна особистість є індивідуально неповторною, але вона володіє загальнолюдськими та особливими ознаками. «Сила індивідуальності особистості проявляється в засвоєнні нею загальнолюдського. У духовних станах трансцендентної любові та свободи, безпристрасності та безмовності, каяття і чесноти вона виразно та об’єктивно вловлює сенс і спрямованість власного життя, свої пристрасті та помисли», – говорить він.

Під час конференції також ішлося й про актуальні питання, пов’язані з потребою відновлення довіри в державі та формування концепту довіри в молодого покоління українців. Окрім того, учасники пленарного засідання розглянули феномен довіри крізь призму категорій економічної науки та філософсько-світоглядних засад сучасного інформаційного суспільства.

Нагадаємо, що 19 лютого 2016 року в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві». На завершення конференції науковці взяли участь у засіданні круглого столу на тему: «Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ сторіччя» для підведення підсумків, прийняття резолюції та обміну думками.