Відбулася конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі»

15 березня 2019 року в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі». Ініціатори проведення заходу – Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України» та філософський факультет ЛНУ ім. Івана Франка.

У співпраці з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом права та психології НУ «Львівська політехніка», корпорацією SoftServe, Львівською регіональною бізнес-платформою, Краківським економічним університетом (Польща), Жешувським університетом (Польща), Державною вищою техніко-економічною школою ім. Броніслава Маркевича у Ярославі (Польща), ЗО «Білоруський державний економічний університет» (Білорусь), Приватним університетом Вебстера (Австрія, Італія) та Школою стійкого підприємництва Фонду Горста Рогуша (Німеччина) Львівський університет об’єднав фахівців із різних сфер: філософії, психології, економіки, управління, фінансів, банків, права, богослов’я. На адресу оргкомітету конференції надійшло понад 100 тез доповідей від науковців з України та з-за кордону.

Розпочала роботу конференції декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Людмила Рижак, яка ознайомила присутніх із деякими організаційними моментами пленарного та секційних засідань і запросила до вітального слова Ректора Львівського університету, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира Мельника. Із побажаннями плідної роботи до учасників наукового форму звернувся також Голова Наглядової ради ЛНУ ім. Івана Франка, співзасновник корпорації SoftServe, канд. фіз.-мат. наук, Заслужений економіст України Тарас Кицмей.

Голова Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України», координатор оргкомітету конференції, професор Львівського університету Наталія Жигайло поєднала вітальне слово із першою пленарною доповіддю, об’єктом наукового аналізу якої стала управлінська діяльність Ректора ЛНУ ім. Івана Франка, професора Володимира Мельника. Надалі учасники конференції заслухали й обговорили ще 14 доповідей, в яких ґрунтовно проаналізовано такі важливі для сучасної науки питання, як духовний інтелект та цінності лідера в суспільстві; філософсько-психологічні техніки для бізнесу, лідерства та комунікацій; інноваційний менеджмент бізнес-проектів; духовно-культурна та фінансово-економічна безпека суспільства тощо.

За підсумками наукових дискусій на пленарному та секційних засіданнях, майстер-класах і круглих столах учасники конференції наголосили на важливості зміцнення духовності народу й звернулися до центральних органів влади, місцевого самоврядування та всіх членів громадянського суспільства України із резолюцією, яка буде опублікована найближчим часом. Зокрема, науковці задекларували необхідність утвердження напрямку духовної психології, оскільки формування духовних цінностей особистості у системі освіти є сьогодні найважливішим соціально-педагогічним завданням. Від його вирішення залежить стан суспільної моралі, соціальних відносин у країні, майбутнє українського суспільства й держави. Адже її утвердження і розквіт можливі лише за умови професійного та духовного становлення і здійснення кожного громадянина, а насамперед – майбутнього фахівця, який має стати вирішальною силою, що забезпечить незворотність поступу України до своєї слави, економічного та соціального добробуту.

 

Тези конференції

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото