Відбувся навчальний семінар для викладачів ВНЗ України  в рамках  міжнародного проекту Еразмус+

10-13 жовтня 2017 року на базі факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся семінар для викладачів, учасників міжнародного проекту «Удосконалення підготовки викладача для прикладного навчання в галузі професійної освіти»  в рамках Програми Еразмус + за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти.   Головна мета семінару – ознайомлення працівників ВНЗ України з європейським досвідом організації підготовки викладача професійної освіти в сучасних університетах на освітньо-кваліфікаційних рівнях  «Бакалавр» і «Магістр».

Навчальний семінар проводили науковці високого рівня, досвідчені викладачі  вищих навчальних закладів Європи – університету м. Констанц (Німеччина), Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія), Університету м. Валенсія (Іспанія). У роботі семінару взяли участь партнери  проекту з України – викладачі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Інституту професійної освіти НАПН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  та Львівського національного університету імені Івана Франка. За організацію семінару відповідала робоча група учасників проекту від ЛНУ ім. Івана Франка у складі декана факультету педагогічної освіти Дмитра Герцюка, доцентів кафедри загальної та соціальної педагогіки Наталії Горук  і Тетяни Равчини.

Учасники семінару у Львові мали змогу ознайомитися із системою підготовки педагогів для професійної освіти у Німеччині, яку представив професор університету м. Констанц Томас Дайсінгер. Він ґрунтовно проаналізував структуру і зміст формування професійних компетентностей   майбутніх викладачів, розкрив особливості дуальної системи освіти і застосування нових форм співпраці між університетами, професійними навчальними закладами та відповідними сферами виробництва у Німеччині.

Головні положення фахової дидактики та методології практично спрямованого навчання у вищій школі розкрила Віра Браун, магістр в галузі економіки та бізнес-освіти університету м. Констанц. Вона зосередила увагу учасників семінару на особливостях формування професійної компетентності майбутніх педагогів у процесі практично орієнтованого навчання, що охоплюють фахові, особистісні й соціальні компетенції, застосування доцільних методів навчання, а також виконання викладачем відповідних педагогічних ролей (наставника, прихильника, консультанта, промоутера).

Велике зацікавлення в учасників семінару викликав виступ Й.  Дітріха,  викладача  в галузі економіки та бізнес-освіти університету м. Констанц, який ґрунтовно розкрив напрями формування професійних знань в контексті набуття майбутніми педагогами професійного досвіду на підставі організації взаємодії університету із закладами професійної освіти. Доповідач представив слухачам  різноманітні дидактичні матеріали, необхідні для формування системи умінь педагогічної діяльності викладача професійної освіти на різних етапах навчального процесу.

Професор Олівер Гройлінг розглянув різні моделі підготовки викладачів професійної освіти в німецькому університеті відповідно до сучасних  теорій вищої освіти, особливості формування у них професійних знань, умінь, мотивації, а також поєднання навчального процесу з педагогічною практикою студентів.

Річард Фортмюллер, професор Віденського університету економіки й права,  проаналізував різні моделі формування викладача професійної освіти в Австрії, На прикладі конкретних тем з економіки він показав й проаналізував шляхи формування фахових понять у студентів, а також поєднання теоретичного навчання з педагогічною практикою.

Питання  підготовки педагога для професійної освіти відповідно до культурної своєрідності студентів висвітлив Джоан Апарізі, професор університету м. Валенсія (Іспанія).

Семінар викладачів, учасників проекту Еразмус + у Львові проходив шляхом плідного діалогу, обміну думками, пошуку спільного бачення. Було визначено професійні інтереси викладачів вищих навчальних закладів України, окреслено педагогічні проблеми, необхідні для наступного обговорення на семінарі у м. Івано-Франківську. Зустріч партнерів проекту пройшла в дружній, доброзичливій та відкритій атмосфері.

Більше фото