Конференція трудового колективу схвалила проект Статуту Університету та звіт професора Володимира Мельника за перший рік діяльності на посаді Ректора

19 травня 2015 року в Актовій залі Університету відбулось засідання конференції трудового колективу. Розпочали конференцію з обрання президії та робочих органів, зокрема мандатної, лічильної комісій і секретаріату.

Голова Первинної профспілкової організації працівників Університету Володимир Качмар, який головував під час конференції, ознайомив присутніх із порядком денним і запросив до представлення проекту Статуту ЛНУ ім. Івана Франка Першого проректора Василя Височанського. Василь Степанович розповів про роботу комісії над змінами до Статуту Університету й детально ознайомив делегатів конференції з проектом Статуту, затвердженого ухвалою Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 29 квітня протокол №40/4. Після активного обговорення окремих розділів проекту конференція трудового колективу погодила Статут Львівського національного університету імені Івана Франка.

Під час розгляду питання про визначення терміну повноважень делегатів конференції учасники засідання підтримали пропозицію Першого проректора Університету щодо продовження повноважень конференції на 1 рік.

Відповідно до порядку денного було розглянуто питання про обрання виборних представників від коледжів до складу Вченої ради Університету. Учасники конференції одноголосно затвердили перелік усіх кандидатів. Тож до до складу Вченої ради Університету обрано в.о. директора Педагогічного коледжу Оксану Сурмач, директора Правничого коледжу Тараса Андрусяка і директора Природничого коледжу Василя Мигаля.

Ще одним важливим питанням порядку денного засідання трудового колективу було затвердження звіту Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, професора Володимира Мельника за період роботи з червня 2014 року до травня 2015 року.

Розпочинаючи свій виступ, Ректор зосередив увагу на місії Львівського університету як соціокультурного феномена, який визначає перспективи цивілізаційних процесів в Україні. Цитуючи слова Митрополита Андрея, столітній ювілей якого відзначаємо в цьому році, професор Володимир Мельник зауважив: «Університети є могутнім фактором в історичному житті народів. Через піднесення і ширення культури університети мають такий колосальний вплив на життя людської спільноти, що в новітні часи вони стали найбільшими і найважливішими центрами культурного і національного життя». За словами Володимира Петровича, з тих далеких часів і до сьогодні актуально звучить ця думка Андрея Шептицького і тому «ми маємо бути відповідальними, усвідомлюючи те, що університет – це не тільки наука та педагогіка, але й фактор, який визначає суспільно-політичний клімат нашої держави».

2014-2015 рік був пов’язаний із глибокими політичними й економічними змінами в житті України, які торкнулися всіх сфер діяльності суспільства: соціальної, наукової, освітньої. За цих умов Львівський університет продовжував розвиватися як університет європейського зразка, який готує висококваліфікованих фахівців різних сфер. Як засвідчив звіт Ректора, сумлінна, віддана та водночас і напружена робота колективу Університету сьогодні отримує високу оцінку на національному і міжнародному рівнях, що відображають високі позиції Університету в низці рейтингів.

Під час представлення звіту Володимир Мельник детально проаналізував досягнення Університету в науковій, навчальній, інноваційній, виховній, видавничій і фінансово-господарській роботі. Зокрема йшлося про імплементацію Закону України «Про вищу освіту», успіхи студентів і науково-педагогічних працівників, їхню участь у програмах обміну, наукових конкурсах, олімпіадах, культурних заходіх та акціях. Ректор звернув особливу увагу на активізацію міжнародної діяльності Львівського університету, що спостерігається останнім часом. Мова йде про підписання нових угод із академічними установами різних країн світу, а також про мобільність викладачів і студентів та їхню участь у міжнародних освітніх проектах і програмах. Професор Володимир Мельник ознайомив делегатів конференції і з результатами профорієнтаційної роботи та впровадження інформаційних технлогій.

Після активного обговорення доповіді, у якому взяли участь декан хімічного факультету Ярослав Каличак, декан геологічного факультету Микола Павлунь, декан біологічного факультету Ігор Хамар, декан географічного факультету Володимир Біланюк, заступник декана економічного факультету Володимир Харко та завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Г. Кочура Роксолана Зорівчак, делегати конференції трудового колективу ЛНУ ім Івана Франка схвалили звіт Володимира Мельника, висловивши йому довіру та високо оцінивши його діяльність на посаді Ректора.

Відповідно до порядку денного конференції трудового колективу було розглянуто питання щодо обрання делегатів на Перший всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності для обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. За результатами голосування до складу групи делегатів з’їзду ввійшли Ректор Університету, професор Володимир Мельник, проректор з науково-педагогічної роботи, професор Ярослав Гарасим, декан географічного факультету, доцент Володимир Біланюк.

На завершальному етапі засідання делегати схвалили проект звернення конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України щодо необхідності приведення у відповідність до Конституції України і законів України законодавства про оплату праці працівників бюджетної сфери.

Світлини: Олега Вівчарика та Ірини Кузьми Більше фото