Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є Конференція трудового колективу Університету (Конференція), яку обирають на 1 рік, включаючи виборних представників із числа студентів, аспірантів, докторантів.

На Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків делегатів Конференції повинні складати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, які обрані прямим таємним голосуванням.

Кількісний склад Конференції – 350 делегатів.

Функції Конференції трудового колективу Університету:

  • погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут та зміни і доповнення до нього;
  • заслуховує щороку звіт Ректора та оцінює його діяльність;
  • обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
  • розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень Ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, контрактом;
  • затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і Колективний договір;
  • заслуховує звіт про виконання Колективного договору.