Засідання Ректорату

Ректорат – колегіальна структура Університету, що вирішує поточні питання освітньої, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності. Ректорат очолює Ректор, до його складу входять проректори, декани, директори коледжів, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Вчений секретар Університету, директор Наукової бібліотеки, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, начальник відділу кадрів, начальник навчально-методичного відділу, начальник юридичного відділу, голова первинної профспілкової організації працівників, голова первинної профспілкової організації студентів, голова Студентського уряду, директор Студентського містечка. До складу ректорату можуть входити також керівники інших структурних підрозділів.

Засідання Ректорату

Засідання Ректорату