Університет надає платні послуги юридичним та фізичним особам. Для цього Заявнику потрібно подати письмове звернення (заяву, лист) на ім’я Ректора. При можливості надання потрібної послуги планово-фінансовий відділ розраховує її вартість, про що укладається угода між Заявником та Університетом. Оплата за надані послуги здійснюється на рахунок Університету через установи банків.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.2010 р. (із змінами та доповненнями) та наказу ректора Університету №О-19 від 13.03.2018 р. встановлено перелік платних послуг, які надає Університет:

Перелік платних послуг

  1. У сфері освітньої діяльності
  2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності
  3. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту
  4. У сфері житлово-комунальних послуг
  5. Інші послуги