151109153154_1_900x600Львівський університет, згідно з рейтинговою оцінкою МОН України, за показниками наукової діяльності, займає лідерські позиції ось вже кілька років поспіль. Наука народжується і твориться під контролем Науково-дослідної частини у 17 науково-дослідних лабораторіях, науково-дослідних інститутах та наукових центрах, Астрономічній обсерваторії та Ботанічному саду. Для студентів та науковців функціонують комп’ютерні класи, факультетські аудиторії оснащенні сучасним мультимедійним обладнанням.

Запровадження прогресивної системи управління науковою діяльністю університету, потужна науково-технічна база та сформований колектив науково-педагогічних працівників дають свої результати:

  • станом на квітень 2019 року у Львівському університеті до виконання науково-дослідних робіт залучено  1 898  науково-педагогічні працівники, з них 229 докторів наук та 1140 кандидатів наук. Серед 154 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 9 докторів наук і 72 кандидатів наук;
  • станом на травень 2017 року найефективніші розробки вчених нашого Університету захищені 24 патентами України, подано 27 заявок на винаходи та корисні моделі;
  • Сьогодні Університет проводить наукові дослідження за 48  темами, які фінансуються з державного бюджету України (з них 24 фундаментальних, 18 прикладних та 6 госпдоговірних);

На найефективніші розробки упродовж 2017 р. Університет отримав уже 34 патенти України, з них 3 – на винаходи. Станом на травень 2018 року отримано ще 17 патентів, з них 2 – на винаходи; подано 14 заявок на отримання патентів України. Найвищих показників у захисті об’єктів інтелектуальної власності – винаходів і корисних моделей – досягли науковці хімічного факультету, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, біологічного факультету. З нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності та Дня винахідника і раціоналізатора премійовано авторів патентів Університету.

Працівники, докторанти та аспіранти Університету у 2017 р. захистили 18 докторських і 124 кандидатські дисертації. За період з січня 2017 р. до травня 2018 р. в Університеті організовано та проведено 96 наукових конференцій, семінарів, форумів, з них 38 – міжнародні. Науковці виступили з 1 886 доповідями на Звітній науковій конференції Університету за 2017 р.

Наукові центри та лабораторії забезпечують на сучасному науково-технічному рівні наукову діяльність і навчальний процес Університету в різних галузях знань та дослідженнь. Лабораторії укомплектовані приладами і обладнаннями, необхідними для високоефективних досліджень, що відповідають санітарним нормам та світовим стандартам.

У  лабораторіях і наукових центрах проводять спільні дослідження науковці факультетів Університету та інших вищих навчальних закладів та наукових установ України відповідно до затвердженого плану-графіку експериментальних досліджень. Згідно з навчальними планами факультетів проводяться ознайомчі лабораторні заняття для студентів відповідних спеціалізацій факультетів, надають консультації науковцям та аспірантам Університету.