Галаджун Ярослав Володимирович

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  yaroslav.galadzhun (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Біографічні відомості:  Народився 1971 року у м. Львові. Хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка закінчив у 1993 році за спеціальністю «Хімія», здобув кваліфікацію «Хімік. Викладач». У 1994-1999 роках перебував в аспірантурі, у 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.01-неорганічна хімія на тему «Фазові рівноваги, кристалічні структури та властивості сполук у системах {Ce, Gd, Y}–{Zr, Ag}–In та споріднених системах».

У 1988 році працював лаборантом, 1993-1994 рр. – інженером, а 1999-2000 рр. – молодшим науковим співробітником науково дослідної частини ЛНУ. З 2000 по 2003 роки – асистент, а з 2003 року – доцент кафедри безпеки життєдіяльності ЛНУ. У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». У співавторстві видав навчальний посібники з грифом МОН України «Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань» (2011).

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та кристалохімії інтерметалічних сполук. Неодноразово отримував гранти міжнародної Науково-освітньої програми Сороса (ISSEP), Німецької академічної служби обміну (DAAD) та Німецького наукового товариства (DFG) на проведення  наукових досліджень. З 2004 року – член Міжнародної спілки кристалографів. Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед них:

 1. Muts I.R. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 / I.R. Muts, V. Hlukhyy, Y.V. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen, V.I. Zaremba // Dalton Trans. – 2019. – V. 48. – P. 11411–11420. DOI: 10.1039/C9DT01808E
 2. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6
 3. Galadzhun Ya.V. The Lutetium‐rich Indide Lu13Ni6In / Yaroslav V. Galadzhun, Rolf‐Dieter Hoffmann, Lukas Heletta, Myroslava Horiacha, Rainer Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2018. – V.644(22). – P.1513-1518. DOI: 10.1002/zaac.201800188
 4. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, П.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С.150-160.
 5. Galadzhun Ya. Isothermal section of phase diagrams of the Gd–Ag–In and Y–Ag–In systems at 870 K / Ya. Galadzhun, Ya. Kalychak // Visn. Lviv. Univ., Ser. Khim. – 2016. – V.57(1). – P.3–13.
 6. Galadzhun Ya.V. Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In / Ya.V. Galadzhun, M.M. Horiacha, G.P. Nychyporuk, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V.I. Zaremba // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2016. – V.642(16). – P.896–901.
 7. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. – 2015. – №120(1). – С. 95-98.
 8. Tyvanchuk Yu. The crystal structure of Sc5Co2In4 / Yuriy Tyvanchuk, Nataliya Gulay, Inna Bigun, Yaroslav Galadzhun, Yaroslav Kalychak // Z. Naturforsch. – 2015. – V. 70(4)b. – P. 283-287.
 9. Яремко З.М. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин // Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 6. – С.44 – 45.
 10. Galadzhun Ya.V. Co4 clusters in the high-temperature phase La18Co28In3 / Yaroslav V. Galadzhun, Ute Ch. Rodewald, Volodymyr Svitlyk, Yaroslav Kalychak, Rainer Pöttgen // Z. Kristallogr. – Crystalline Materials. – 2013. – V. 228. – Issue 12. – P. 650-655.
 11. Галаджун Я.В. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. – 2009. – № 3-4. – С. 50–51.
 12. Miliyanchuk K. Structure and magnetism of new R2Cu2In hydrides (R = Ce, Gd) / K. Miliyanchuk, A.V. Kolomiets, Ya.V. Galadzhun, L. Havela, I.I. Bulyk, A.M. Trostianchyn, Ya.M. Kalychak // Chem. Met. Alloys. – 2008. – V.1. – P.46-49.
 13. Bednarska L. Influence of the Annealing on the Physical and Chemical Properties of Fe-Si-B-(Me) Amorphous Alloys / L. Bednarska, Ya. Galadzhun, Yu. Gorelenko, M. Kovbuz, B. Kotur // J. Alloys Compd. – 2004. – V.367. – P.270-273.
 14. Galadzhun Y.V. R12Pt7In (R = Ce, Pr, Nd, Gd, Ho) – new derivatives of the Gd3Ga2-type / Y.V. Galadzhun, V.I. Zaremba, Ya.M. Kalychak, V.M. Davydov, A. Pikul, J. Stępień-Damm, D. Kaczorowski // J. Solid State Chem. – 2004. – V.177. – P.17-25.
 15. Zaremba V.I. Synthesis and Crystal Structure of the Ternary Indides R4Pd10In21 (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd) / V.I. Zaremba, Ya.M. Kalychak, Ya.V. Galadzhun, R.-D. Hoffmann, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chemie. – 2003. – V.629(3). – P.434-442.
 16. Kalychak Ya.M. A New 1[Ni7] Cluster in LaNi7In6 and Distorted bcc Indium Cubes in LaNiIn4 / Ya.M. Kalychak, V.I. Zaremba, Ya.V. Galadzhun, Kh.Yu. Miliyanchuk, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen // Chem. Eur. J. – 2001. – V.7(24). – P.5343-5349.
 17. Galadzhun Y.V. Platinum-Indium Polyanions in the Structures of LnPtIn4 and LnPtIn3 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm) and Structure Refinement of Ce2Pt2In / Y.V. Galadzhun, R. Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chem. – 1999. – V.625. – P.481-487.
 18. Sysa L.V. Crystal Structure and Properties of YbAg2In4 and CaAg2In4 Compounds / L.V. Sysa, Ya.M. Kalychak, Ya.V. Galadzhun, V.I. Zaremba, L.G. Akselrud, R.V. Skolozdra // J. Alloys Compd. – 1998. – V.266. – P.17-21.