Кіт Любов Ярославівна

Посада:  асистент

Науковий ступінь:  кандидат біологічних наук

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  lyubov.kit (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Біографічні відомості:  Народилась 16 жовтня 1977 року у Львові.  У 2000 році з відзнакою закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 7.070401 – мікробіологія і вірусологія. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності  03.00.07 – мікробіологія на тему “Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню”.

З 2003 року по 2008 рік працювала на посаді асистента кафедри мікробіології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2009 року –  на посаді асистента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та «Основи медичних знань».

Наукові інтереси: дослідження бактерій циклу сірки, формування здорового способу життя студентської молоді засобами освіти. Серед наукових та науково-методичних праць можна виділити:

  1. Роль шкідливих звичок у формуванні способу життя молоді / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт, З.М. Яремко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Вип.191., Частина III. – 2010. – С. 59-65.
  2. Усвідомлення небезпечних та шкідливих чинників навколишнього середовища серед молоді / Муць І.Р., Галаджун Я.В., Петришин Р.С. та ін. // Збірник наукових праць IX Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 19-20 квітня 2012 р., Донецьк: ПП “Лавис”, 2012. – С.167-17.
  3. Шкідливі звички молоді як соціально-педагогічна проблема /  Кіт Л.Я., Яремко З.М. //     Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”, 15-16 травня 2014 р., Київ: ”Талком”, 2014. – С. 130-133.
  4. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Комунальне господарство міст. – 120(1), 2015. – С. 191-194.
  5. Пат. на кор.модель №95804 UA, МПК G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення кобальту (ІІ) / Тимошук С.В., Левицька Г.Д., Кіт Л.Я. ; заявник власник ЛНУ імені Івана Франка – u 2014 07350, заяв. 01.07.2014 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.