Муць Ігор Романович

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  ihor.muts (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Біографічні відомості:  Народився 1975 року у м. Львові. Одружений, має двох дітей. Закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1997 році за спеціальністю «Хімія». У 1997-1998 роках працював інженером лабораторії металів АТ “ЛьвівОРГРЕС”, 2001-2002 – головним спеціалістом управління паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації. У 1998–2001 – завідувач навчальної лабораторії, 2002–2010 – асистент, а з 2010 – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Взаємодія компонентів в системах Sr–{Ni, Cu}–In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук» за спеціальністю неорганічна хімія. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Викладає навчальні дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». У співавторстві видав навчальний посібники з грифом МОН України «Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби контролю знань» (2011).

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та кристалохімії інтерметалічних сполук. Неодноразово отримував гранти Німецької академічної служби обміну (DAAD) на проведення наукових досліджень в Інституті неорганічної та аналітичної хімії Вестфальського університет (м. Мюнстер, Німеччина) та проводив наукові дослідження у в інституті низьких температур та структурних досліджень Польської академії наук (м. Вроцлав, Польща). Є автором понад 50 наукових праць з напрямку «Кристалохімія інтерметалічних сполук» і понад 40 наукових праць з напрямку «Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного урбанізованого середовища», серед них:

 1. Zaremba V.I. Ca3Ni8In4—An Ordered Noncentrosymmetric Variant of the BaLi4 Type / I. Zaremba , I.R. Muts, Y.M. Kalychak, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen // J. of Solid State Chem. -2001. -V.160 (2), -P.415-420. DOI: 10.1006/jssc.2001.9258
 2. Zaremba V. 1∞[Cu7] Cluster in SrCu7In6 – Synthesis and Structure Refinement of a Twinned Crystal / V.I. Zaremba, I.R. Muts, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen // Z. Anorg. Chem. -2003. -N629, -P.2330-2336. DOI: 10.1002/zaac.200300239
 3. Муць І. Кристалічна структура сполуки SrNiIn4 / І. Муць, В. Заремба, Л. Сиса, Ю. Стемпень-Дамм // Вісник Львівського університету. Сер. хім. -Вип. 44. -2004. – С.28-32.
 4. Zaremba V.I. Syntheses and Structures of RE10Ni9+xIn20 (RE = Tb, Dy) and YbNiIn2 / V. Zaremba, Muts, U. Rodewald, V. Hlukhyy, R. Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chem. -2004. -V.630. -P.1903-1907. DOI: 10.1002/zaac.200400187
 5. Zaremba V.I. Structure and magnetic properties of EuNi7+xIn6−x / Zaremba, D. Kaczorowski, I. Muts, R.-D. Hoffmann, D. Heying, R. Pöttgen // J. Solid State Sciences. -2006. -V.8. -P. 716–722. DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2005.12.007
 6. Muts I.R. Synthesis, structure and properties of SrAu3In3 and EuAu3In3 — New indides with gold zig-zag chains / I.R. Muts, F.M. Schappacher, W. Hermes, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // J.of Solid State Chem. -2007. -N180, -P.2202–2208. DOI: 10.1016/j.jssc.2007.05.026
 7. Zaremba R. Copper–indium ordering in RECu6In6 (RE = Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy) / R. Zaremba, I. Muts, R.-D. Hoffmann, Ya. Kalychak, Zaremba, R. Pöttgen // J. Solid State Chem. -2007. -V.180. -P.2534-2540. DOI: 10.1016/j.jssc.2007.06.029
 8. Muts I. Centered Indium Cubes as Structural Motifs in SrRh2In8 and SrIrIn4 / I. Muts, V. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Anorg. Allg. Chem. -2007. -V.633. -P.2234-2237. DOI: 1002/zaac.200700116
 9. Muts I. New Indium-rich Indides SrTIn4 (T = Ni, Pd, Pt) / I. Muts, V.I. Zaremba, V.V. Baran, R. Pöttgen // Naturforsch. -2007. -V.62b. -P.1407-1410. DOI: 10.1515/znb-2007-1109
 10. Muts I.R. Synthesis and Structures of SrAuIn and SrAuIn3 / I.R. Muts, R. Pöttgen, V.I. Zaremba // Anorg. Allg. Chem. -2007. -V.633 (15). -P.2591-2594. DOI: 10.1002/zaac.200700191
 11. Muts I. Ca2Pd2In and Ca2Pt2In with Monoclinic HT-Pr2Co2Al Type / I. Muts, V. Zaremba, U. Rodewald, W. Hermes, R. Pöttgen // Anorg. Allg. Chem. -2007. -V.633. -P.2725-2729. DOI: 10.1002/zaac.200700304
 12. Muts I. Synthesis and Structure of Sr2Pd2In and Sr2Pt2In / I. Muts, T. Nilges., U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Naturforsch. -2007. -V.62b. -P.1563-1566. DOI: 10.1515/znb-2007-1214
 13. Muts I.R. Infinite Gold Zig-Zag Chains as Structural Motif in Ca3Au3In – A Ternary Ordered Variant of the Ni4B3 Type / I.R. Muts, V.I. Zaremba, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen // Anorg. Allg. Chem. -2008. -Vol.634, -P.56-60. DOI: 10.1002/zaac.200700305
 14. Яремко З.М. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун., І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. -2009. -№3-4. -С.50–51.
 15. Hoffmann R.-D. SrNi90(8)In5.10(8) – a new superstructure in the NaZn13 family / R.-D. Hoffmann, I. Muts, V. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Kristallogr. -2009. -Vol. 224. -P.446-453. DOI: 10.1524/zkri.2009.1183
 16. Муць І. Дослідження взаємодії компонентів у потрійній системі Ca–Ni–In при 670 K в області до 0,5 ат. частки Ca / І. Муць, Л. Сиса, Я. Галаджун, В. Заремба, Я. Каличак // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. хім. Вип. 52. -2011. -С.27-32.
 17. Muts I. SrAu76In1.24 with YbMo2Al4-type Structure / I. Muts, S.F.Matar, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Naturforsch. -V. 66b. -2011. -P.993-999. DOI: 10.1515/znb-2011-1003
 18. Muts I. The Gold-rich Indide Sr5Au4In8.6 / I. Muts, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Z. Naturforsch. -V. 66b. -2011. -P.1101-1106. DOI: 10.1515/znb-2011-1104
 19. Muts I. Ternary Indides Eu2Pd2In and Eu2Pt2In / I. Muts, V.I. Zaremba, R. Pöttgen // Anorg. Allg. Chem. -2012. -V.638 (1), -P.64-67. DOI: 10.1002/zaac.201100417
 20. Muts I. The Gold-rich Indide Eu5Au7In4.3 and its Relation with the Structures of SrAu4.76In1.24 and BaLi4 / I. Muts, U.Ch. Rodewald, V.I. Zaremba, O. Pavlosyuk, R.Pöttgen // Z. Naturforsch. -V.67b. -2012. -P.17-112. DOI: 10.1515/znb-2012-0202
 21. Яремко З.М. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих чинників / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Охорона праці. -2011. -№ 5. -С.40–41.
 22. Галаджун Я.В. Особливості підготовки вчителів хімії до викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, -2011. -С.131-134.
 23. Муць І.Р. Навчання населення з питань цивільного захисту упродовж усього життя / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, -2011. -С.465-468.
 24. Яремко З.М. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності. -2012. -№1. -С.25-27.
 25. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань / З.М. Яремко, І.Р. Муць, Я.В. Галаджун // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, -2011. -268с.
 26. Домінюк Н. Розчинність р-елементів третьої і четвертої груп у сполуці Gd2Cu2In / Н Домінюк, Г. Ничипорук, І. Муць, Р. Поетґенб В. Заремба // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. -2013. -Вип. 54,Ч.1 -С.57-63.
 27. Kravets O. Nd3Ge18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 − New ternary indides with La3GeIn type structure / O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, V. Zaremba // Solid State Sciences. -2014. -Vol.32. -P.35-40. DOI: 10.1016/j.solidstatesciences.2014.03.011
 28. Boyko M. Structure refinements of the compounds Pr5Si3 and Zr3Si2 / M. Boyko, N. Muts, I. Muts, R. Gladyshevskii // Met. Alloys. -2013. -7. -P.100-106. DOI: 10.30970/cma7.0278
 29. Kharkhalis A. Crystal structure of the Ca16Ni14In62.61 compound / A. Kharkhalis, V. Baran, I. Muts, V. Hlukhyy, T. Fässler, V. Zaremba // Chem. Met. Alloys. -2014. -7. -P.123-131. DOI: 10.30970/cma7.0258
 30. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. -2015. -№120(1). -С.95-98.
 31. Kravets O. Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge21In4.79 / O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem. Met. Alloys. -2016. -9. -P.54-60. DOI: 10.30970/cma9.0322
 32. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, П.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – -Вип.10. -С.150-160.
 33. Muts I. Ternary aurides La4In3Au10 and Yb4In3Au10 and platinide U4In3Pt10 with ordered Zr7Ni10 type structure / I. Muts, A. Kharkhalis, V. Hlukhyy, D. Kaczorowski, U. Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. I. Zaremba // Solid State Chem. -V.253. -2017. -P.161-166. DOI: 10.1016/j.jssc.2017.05.036
 34. Zaremba N. Equiatomic indides REIrIn (RE = La, Pr, Nd, Er–Yb) – Crystal and electronic structure / N. Zaremba, I. Muts, V. Hlukhyy, S. Stein, U. Ch. Rodewald, V. Pavlyuk, R. Pöttgen, V. Zaremba // Naturforsch. -V.72(9)b. -2017. -P.631-638. DOI: 10.1515/znb-2017-0086
 35. Хархаліс А. Cистема Yb1-xPrxNi4In / А. Хархаліс, І. Гмерницька, Г. Ничипорук, І. Муць, Р. Пьоттген, В. Заремба// Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – -Вип.58. -Ч.1. -С.86-92.
 36. Заремба Н.В. Системи CeNiIn1-xMx (M = Al, Ga) при 873 K / Н.В. Заремба, Г.П. Ничипорук, Ю.В. Щепілов, О.І. Панахид, І.Р. Муць, В.В. Глухий, В.В. Павлюк // Укр. хім. журн. -2018. -Т.84, №.12. -С.76-84.
 37. Muts I.R. SrPt3In2 – an orthorhombically distorted coloring variant of SrIn5 / I.R. Muts, V. Hlukhyy, Y.V. Galadzhun, P. Solokha, S. Seidel, R.-D. Hoffmann, R. Pöttgen, V.I. Zaremba // Dalton Trans. – -V.48. -P.11411-11420. DOI: 10.1039/C9DT01808E
 38. Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. -2019. -№ 4. -С.42-47. DOI: 32702/2306-6806.2019.4.42.