НАЛИВАЙКО Наталія Володимирівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат біологічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  nataliya.nalyvayko (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Біографічні відомості:  Народилася 1 серпня 1977 року у Львові. Після закінчення школи навчалася у Львівському державному медичному колегіумі (1994-1996 рр.), а опісля деякий час працювала медичною сестрою у Львівському обласному ендокринологічному центрі. У 1998 р. вступила на біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який у 2003 р. закінчила з відзнакою. Цього ж року вступила до аспірантури при кафедрі фізіології людини і тварин. У 2007 р. захистила дисертацію “Властивості і функціональна роль систем Na+-залежного і Na+-незалежного виходу Cа2+ з мітохондрій печінки і міокарда” на здобуття ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. З кінця 2006 р. почала працювати на посаді асистента кафедри безпеки життєдіяльності, а з 2010 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна» та «Гігієна і санітарія».

Наукові інтереси: формування здорового способу життя молоді, психофізіологічні особливості студентської молоді за умови дефіциту йоду та свинцевої інтоксикації, оцінювання рівня соматичного здоров’я студентів. Серед наукових публікацій можна виділити:

  1. Дубицький Л., Наливайко Н., Кравенська Є. Залежність Са2+-акумулювальної функції мітохондрій печінки від віку тварин // Вісник Львівського. ун-ту. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 46. – С. 153-158.
  2. Kravens’ka E.V., Nalyvayko N.V., Fedirko N.V., Dubytsk’kyi L.O. Kinetic analysis of the calcium- and cadmium-induced development of non-specific permeability of the mitochondrial inner membrane //Neurophysiology. – 2008. – Vol. 40, № 4. – P. 252-260.
  3. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді // Проблеми освіти. – 2008, № 56. – С.25-39.
  4. Наливайко Н.В., Ткаченко Г.М. Яремко З.М., Вплив дефіциту йоду на психофізіологічні особливості студентської молоді // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2010, №3(51) – С. 59-71.
  5. Кравенська Є. В., Наливайко Н.В., Дубицький Л. О., Федірко Н. В. Внесок Na+/Ca2+-обмінника у процеси Cа2+- та Cd2+-індукованої активації мітохондріальної пори перехідної проникності // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2009. – С. 25-37.
  6. Наливайко Н.В., Кіт Л.Я, Яремко З.М. Роль шкідливих звичок у формуванні способу життя молоді // Вісник Черкаського ун-ту. Серія педагогічні науки. – Вип. 191, ч. 3., вид. відділ ЧНУ, Черкаси. – 2010. – С. 59-65.
  7. Наливайко Н.В., Кіт Л.Я. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді // Комунальне господарство міст. –2015, №120(1) – С.191-195.