Петришин Роман Степанович

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання:  доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  roman.petryshyn (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Біографічні відомості:  Народився 1981 року в с. Жуличі Золочівського району Львівської області. З відзнакою закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2004 році за спеціальністю «Хімія». 2004-2007 рр. – навчання в аспірантурі. З 2006 року працював старшим лаборантом кафедри фізичної та колоїдної хімії. З 2007 року – асистент кафедри безпеки життєдіяльності. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Агрегативна стійкість водних суспензій модифікованого діоксиду титану в розчинах  поверхнево-активних речовин та поліелектролітів».  З 2012 року – доцент кафедри безпеки життєдіяльності. У 2014 присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси:  Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та міжфазні явища у колоїдних системах і асоціативні процеси в розчинах поверхнево-активних речовин. Є автором понад 50 наукових та науково-методичних праць, серед них:

  1. Яремко З.М. Де і як навчають запобігати. / З. Яремко, Р. Петришин, С. Мохняк, В. Гончарук // Надзвичайна ситуація. – 2014. – №6. –  С. 46–50.
  2. Petryshyn R.S. The effect of poly(methacrylic acid) on electrosurface properties of titanium dioxide in aqueous suspensions / R.S. Petryshyn, Z.M. Yaremko, M.M. Soltys // Colloid Journal. – 2013. – Vol. 75, № 6. – P. 698–705.
  3. Yaremko Z.M. Adsorption of benzethonium chloride from aqueous solutions on dispersed adsorbents / Z.M. Yaremko, R.S. Petryshyn // Colloid Journal. – 2013. – 75, № 6. – P. 741–746.
  4. Петришин Р. Агрегативна стабільність водних суспензій мінеральних оксидів у розчинах катіонних поверхнево-активних речовин / Р.Петришин, З. Яремко, М. Солтис // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 322–325.
  5. Яремко З.М. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти / З. М. Яремко, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин // Надзвичайна ситуація. – 2013. – №6. – С. 44–45.
  6. Яремко З. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена / З. Яремко, С. Тимошук, Р. Петришин // Охорона праці – 2013. № 9. – С. 24–25.
  7. Яремко З.М. В ХХI столітті праця – оздоровлювальна / З.М. Яремко, Р.С. Петришин // Технополис – 2013. № 6. – С. 43–44.
  8. Petryshyn R. S. Effects of Surfactants and pH of Medium on Zeta Potential and Aggregation Stability of Titanium Dioxide Suspensions / R.S. Petryshyn, Z.M. Yaremko, M.N. Soltys // Colloid Journal. – 2010. – Vol. 72, № 4. – P. 517–522.
  9. Петришин Р. Адсорбція бензетоній хлориду на діоксиді титану / Р. Петришин, З. Яремко, М. Солтис // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 252-258.
  10. Soltys M.M.. Influence of polymethacrylic acid and dextran sulfate on aggregative stability and electrical surface properties of titanium dioxide suspensions / M.M. Soltys, R.S. Petryshyn, Z.M. Yaremko, V.D. Havryliv // Polish J. Chem. – 2008. – Vol. 82. – P. 637-641.