Писаревська Соломія Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  solomiya.pysarevska (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Біографічні відомості:  Народилася 1985 року у м. Львові. У 2002 році закінчила Львівський фізико-математичний ліцей. З відзнакою закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю «Аналітична хімія». З 2007 по 2011 рік навчалася в аспірантурі, у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометрія іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) у присутності азобарвників». У 2011 році – старший лаборант. З 2011 по 2014 рік – асистент кафедри безпеки життєдіяльності, а з 2014 року – доцент кафедри безпеки життєдіяльності. У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси: Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».

Навчальні посібники:

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та електрохімічні методи аналізу. Неодноразово отримувала гранти від уряду Словацької Республіки. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць, серед них:

 1. Dubenska L., Dushna O., Blazheyevskiy M., Pysarevska S., Klymiuk I. Kinetic and polarographic study on atropine N-oxide: its obtaining and polarographic reduction // Chem. Pap. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01638-3
 2. Yaremko, Z., Pysarevska, S., Firman, V. M. Системний підхід до управління безпекою на пішохідних переходах // Управління розвитком складних систем. 2020. 43. C. 192-199. DOI: https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.192-199
 3. Писаревська С., Ващук В., Яремко З. Усвідомлення студентами проблем, пов’язаних із використанням мобільних телефонів // Педагогіка безпеки 2020. Т. 5, №1. С. 35-42. DOI: https://doi.org/10.31649/2524-1079-2020-5-1-035-042
 4. Pysarevska S., Plotycya S., Dubenska L. Voltammetry of local anesthetics: theoretical and practical aspects // Crit. Rev. Anal. Chem. 2020. P.1‐14. DOI: https://doi.org/10.1080/10408347.2020.1729691
 5. Dubenska L., Dushna O., Pysarevska S., Blazheyevskіy M. A new approach for voltammetric determination of nefopam and its metabolite // Electroanalysis. 2020. V. 32. Р. 626-634. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201900595
 6. Sarakhman O., Pysarevska S., Dubenska L., Stanković D. M., Otřísal P., Planková A., Kianičková K., Švorc Ľ. Voltammetric protocol for reliable determination of a platelet aggregation inhibitor dipyridamole on a bare miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor // J. Electrochem. Soc. 2019. V. 166(4). P. B219-B226. DOI: 10.1149/2.0381904jes
 7. Pysarevska S.V., Yaremko Z.М., Vashchuk V.V., Tymoshuk S.V.Problems of professional self-determination of students in higher education institutions // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2019. № 2 (97). P. 61-70. DOI: https://doi.org/10.35433/pedagogy.2(97).2019.61-70
 8. Плотиця С., Писаревська С., Душна О., Дубенська Л. Про механізм відновлення на р.к.е. N-оксидів деяких анестезуючих речовин місцевої дії з третинним аміном // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60., Ч.1. С. 191-199. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.191
 9. Ващук В. В., Писаревська С. В., Яремко З. М. Інтернет-мережа: нові можливості чи загроза? // Безпека життєдіяльності. 2019. №2. С. 33-34.
 10. Pysarevska S., Dubenska L., Plotycya S., Švorc L. A state-of-the-art approach for facile and reliable determination of benzocaine in pharmaceuticals and biological samples based on the use of miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor // Sensors and Actuators B: Chemical. 2018. V. 270. P. 9-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.012
 11. Plotycya S., Strontsitska O., Pysarevska S., Blazhejevskiy M., Dubenska L. A new approach for the determination of benzocaine and procaine in pharmaceuticals by single-sweep polarography // Int. J. Electrochem. 2018. V. 2018. 10 pages. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/1376231
 12. Dubenska L., Plotycya S., Pylypets M., Pysarevska S. Diazotation and azo coupling as the derivatization reactions for polarographic determination of some local anesthetics // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2018. №5. P. 12-22.
 13. Pysarevska S., Dubenska L. The advances in electrochemical determination of gallium (III) // Chem. Met. Alloys. 2018. V. 11, № 1/2. P. 34-41. DOI: https://doi.org/10.30970/cma11.0370
 14. Dubenska L., Pysarevska S., Tvorynska S., Mykytyuk M., Drymalyk O. The use of some heterocyclic azo dyes in polarographic analysis of metal ions // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59., Ч.1. С. 172-181. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.172
 15. Яремко З.М., Писаревська С.В., Фірман В.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища // Управління розвитком складних систем. 2017. № 31. С. 179-184.
 16. Писаревська С.В., Яремко З.М., Тимошук С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. Вип. 4. С. 105-110.
 17. Тимошук С.В., Яремко З.М., Писаревська С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія педагогічна. 2016. Вип. 3. С.189-196.
 18. Писаревська С., Яремко З., Соханьчак Г. Особливості формування поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 71-79. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2016.30.4788
 19. Plotycya S., Dubenska L., Blazhejevskyj M., Pysarevska S., Sarahman O. Determination of local anesthetics of amide group in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry // Electroanalysis. 2016. V. 28, № 10. P. 2575 – 2581. DOI: https://doi.org/10.1002/elan.201600134
 20. Vyviurska O., Chlebo R., Pysarevska S., Spanik I. The tracing of VOC composition of Acacia Honey during ripening stages by comprehensive two-dimensional gas chromatography // Chem. Biodiversity. 2016. V. 13, № 10. P. 1316 – 1325. DOI: https://doi.org/10.1002/cbdv.201600056
 21. Писаревська С.В., Соханьчак Г.А., Яремко З.М. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів // Безпека життєдіяльності. 2016. № 11. С. 36-37.
 22. Vyviurska O., Pysarevska S., Janoskova N., Špánik I. Comprehensive two-dimensional gas chromatographic analysis of volatile organic compounds in distillate of fermented Sorbus domestica fruit // Open Chem. 2015. V. 13. P. 96–104. DOI: 10.1515/chem-2015-0007
 23. Яремко З.М., Писаревська С.В. Схема розвитку нещасного випадку: усуваємо людський чинник // Охорона праці. 2015. № 8. С. 44-45.
 24. Дубенська Л., Писаревська С., Творинська С., Горфиняк І. Порівняння азобарвників для полярографічного визначення лантанідів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56., Ч.1. С. 160-167.
 25. Dubenska L., Tvorynska S., Pysarevska S., Rak J. Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ) // Chem. Met. Alloys. 2015. V. 8, № 1/2. P. 10-15. DOI: https://doi.org/10.30970/cma8.0297
 26. Стельмахович О.Б., Писаревська С.В., Яремко З.М. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху у містах // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура». 2015. Вип. 120(1). С. 217-220.
 27. Писаревська С., Дубенська Л., Дутка В., Ковальський Я., Плотиця С., Творинська С. Характеристика комплексних сполук Ga(III) та In(III) з деякими о,о’-дигідроксизаміщеними азобарвниками // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55, Ч. 1. С. 249-259.
 28. Яремко З.М., Писаревська С.В., Фірман В.М. Соціально-економічне підґрунтя мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці // Технополіс. 2014. № 10. С. 36-37.
 29. Pysarevska S., Dubenska L., Spanik I., Kovalyshyn Ya., Tvorynska S. Reactions of o,o′-dihydroxy azo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study // J. Chem. 2013. V. 2013. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/853763
 30. Писаревська С., Дубенська Л., Воськало І. Вольтамперометричне визначення Sc(III) в об’єктах за допомогою деяких азобарвників // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2012. № 53. С. 165-173.
 31. Писаревська С., Дубенська Л., Семенюк І., Джигирей В. Вольтамперометрія In(III) за наявності деяких о,о’-дигідроксизаміщених азобарвників // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2011. № 52. С. 140-147.
 32. Pysarevska S., Dubenska L., Shajnoga N., Levytska H. Polarographic investigation of reduction processes of gallium(III) complexes with some o,o′-dihydroxysubstituted azo dyes // Chem. Met. Alloys. 2009. V. 2. P. 194-201. DOI: https://doi.org/10.30970/cma2.0107
 33. Писаревська С., Дубенська Л., Шайнога Н. Взаємодія кальцесу з іонами Sc(III) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2009. Вип. 50. С. 155-160.
 34. Pysarevska S.,Dubenska L., Levytska H. Complexation of Sc(III), Ga(III), In(III) and Ln(III) with eriochrome red B // J. Solution Chem. 2008. V. 37. P. 1809–1818. DOI: https://doi.org/10.1007/s10953-008-9342-7
 35. Дубенська Л., Писаревська С., Левицька Г. Вольтамперометричне відновлення комплексних сполук Sc(III) з еріохромом червоним В // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2006. Вип. 47. С. 94-98.