Писаревська Соломія Василівна

Посада:  доцент

Науковий ступінь:  кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  solomiya.pysarevska (at) lnu.edu.ua

Біографічні відомості:  Народилася 1985 року у м. Львові. У 2002 році закінчила Львівський фізико-математичний ліцей. З відзнакою закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю «Аналітична хімія». З 2007 по 2011 рік навчалася в аспірантурі, у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вольтамперометрія іонів Sc(III), Ga(III) та In(III) у присутності азобарвників». У 2011 році – старший лаборант. З 2011 по 2014 рік – асистент кафедри безпеки життєдіяльності, а з 2014 року – доцент кафедри безпеки життєдіяльності. У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Курси: Читає лекції та проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». У співавторстві видала навчальний посібники «Охорона праці» (2018).

Наукові інтереси: теоретичні засади забезпечення безпечної життєдіяльності людини та електрохімічні методи аналізу. Неодноразово отримувала гранти від уряду Словацької Республіки. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць, серед них:

 1. Яремко З.М. Охорона праці: навч. посібник / [З.М. Яремко, С.В. Тимошук, С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович] за ред. проф. З.М. Яремка // Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с.
 2. Pysarevska S. A state-of-the-art approach for facile and reliable determination of benzocaine in pharmaceuticals and biological samples based on the use of miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor / S. Pysarevska, L. Dubenska, S. Plotycya, L. Švorc // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2018. – V. 270. – P. 9-17.
 3. Plotycya S. A new approach for the determination of benzocaine and procaine in pharmaceuticals by single-sweep polarography / S. Plotycya, O. Strontsitska, S. Pysarevska, M. Blazhejevskiy, L. Dubenska // Int. J. Electrochem. – 2018. – V. 2018. – 10 p. DOI: 10.1155/2018/1376231
 4. Dubenska L. Diazotation and azo coupling as the derivatization reactions for polarographic determination of some local anesthetics / L. Dubenska, S. Plotycya, M. Pylypets, S. Pysarevska // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – №5. – P. 12-22.
 5. Dubenska L. The use of some heterocyclic azo dyes in polarographic analysis of metal ions / L. Dubenska, S. Pysarevska, S. Tvorynska, M. Mykytyuk, O. Drymalyk // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59., Ч.1. – С. 172-181.
 6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31. – С. 179-184.
 7. Писаревська С. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» студентами денної форми навчання з галузі знань 01 Освіта / С. Писаревська, С. Тимошук, З. Яремко // Л.: Видавництво ЛНУ, 2017. – 42 с.
 8. Писаревська С. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення нормативної дисципліни «Охорона праці в соціальній сфері» студентами денної форми навчання з галузі знань 023 Соціальна робота / С. Писаревська, С. Тимошук, З. Яремко // Л.: Видавництво ЛНУ, 2017. – 50 с.
 9. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 3. – С.189-196.
 10. Писаревська С.В. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2016. – Вип. 4. – С. 105-110.
 11. Писаревська С.В. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів / С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
 12. Plotycya S. Determination of local anesthetics of amide group in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry / S. Plotycya, L. Dubenska, M. Blazhejevskyj, S. Pysarevska, O. Sarahman // Electroanalysis. – 2016. –V. 28, № 10. – P. 2575–2581.
 13. Vyviurska O. The tracing of VOC composition of Acacia Honey during ripening stages by comprehensive two-dimensional gas chromatography / O. Vyviurska, R. Chlebo, S. Pysarevska, I. Spanik // Chem. Biodiversity. – 2016. – V. 13, № 10. – P. 1316–1325.
 14. Писаревська С.В. Особливості формування безпечної поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, Г.А. Соханьчак // Вісн. Львів. ун-ту, Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 71-79.
 15. Vyviurska O. Comprehensive two-dimensional gas chromatographic analysis of volatile organic compounds in distillate of fermented Sorbus domestica fruit / O. Vyviurska, S. Pysarevska, N. Janoskova, I. Špánik // Open Chem. – 2015. – V. 13. – P. 96–104.
 16. Дубенська Л. Порівняння азобарвників для полярографічного визначення лантанідів / Л. Дубенська, С. Писаревська, С. Творинська, І. Горфиняк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56., Ч.1. – С. 160-167.
 17. Dubenska L. Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ) // L. Dubenska, S. Tvorynska, S. Pysarevska , J. Rak // Chem. Met. Alloys. – 2015. – V. 8, № 1/2. – P. 10-15.
 18. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху у містах / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. – 2015. – № 120(1). – С. 217-220.
 19. Яремко З.М. Схема розвитку нещасного випадку: усуваємо людський чинник / З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Охорона праці. – 2015. – № 8. – С. 44-45.
 20. Pysarevska S. Reactions of o,o′-dihydroxy azo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study / S. Pysarevska, L. Dubenska, I. Spanik, Ya. Kovalyshyn, S. Tvorynska // J. Chem. – 2013. – V. 2013. – 10 pages. DOI: 10.1155/2013/853763
 21. Писаревська С. Характеристика комплексних сполук Ga(III) та In(III) з деякими о,о’-дигідроксизаміщеними азобарвниками / С. Писаревська, Л. Дубенська, В. Дутка, Я. Ковальський, С. Плотиця, С. Творинська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55, Ч. 1 – С. 249-259.
 22. Яремко З.М. Соціально-економічне підґрунтя мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Технополіс. – 2014. – № 10. – С. 36-37.