Третяк Оксана Іванівна

Посада:  старший викладач

Телефон (робочий):  +38 (032) 2394547

Електронна пошта:  oksana.tretyak (at) lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Біографічні відомості:  Народилася 21 березня 1955 року в м. Львові. У  1978 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю біологія (мікробіологія). Після закінчення працювала на кафедрі мікробіології старшим лаборантом, потім молодшим науковим співробітником до 1999 року. А з 1999 року перейшла на кафедру безпеки життєдіяльності на посаду асистента кафедри, з 2011 р. – на посаду старшого викладача кафедри.

Курси: Проводить практичні заняття із дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці». Є співавтором одного навчального посібника:

  • Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

Наукові інтереси: формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти. Є автором понад 35 наукових та науково-методичних праць, серед них:

  1. Корпан Д.В. Безпека школярів та студентів під час туристичних походів / Д.В. Корпан, О.І. Третяк // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці». 27 квітня 2018 р., Львів. – Львів, 2018. – С. 151.
  2. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270.
  3. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / С.В. Тимошук, О.І. Третяк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Вип. 2(80). – С. 64-68.
  4. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2013. – Вип. 76. – С. 54–58.
  5. Яремко З. Охорона праці – головна і планова / Зіновій Яремко, Оксана Третяк // Охорона праці. – 2012. – № 11. – С. 17.
  6. Третяк О.І. Психологічні особливості формування культури безпеки працівників / О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції. 20–22 травня 2010 р., Львів. – Львів: ЛНУ, 2010. – С. 175–176.
  7. Третяк О.І. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 7. – С.21–22.