Наукові дослідження кафедри охоплюють питання психофізіологічної надійності людини в умовах сучасного урбанізованого середовища, формування елементів культури безпеки життєдіяльності та ризик-орієнтованого мислення засобами освіти.

У 2020 році кафедра розпочала виконувати в межах робочого часу викладачів науково-дослідну роботу на тему “Формування ризик-орієнтованого мислення в освітньому просторі в умовах інформатизації суспільства” (2020-2022 рр.), а у попередній період наукові дослідження велися за такими темами:

 • Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності за особисту та колективну безпеку (2017–2019 рр.)
 • Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти (2014–2016 рр.)
 • Формування мотивації щодо здорового способу життя засобами освіти (2011–2013 рр.)
 • Формування мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну безпеку (2008–2010 рр.)
 • Психофізіологічна стійкість людини в умовах сучасного середовища (2005–2007 рр.)
 • Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності (2002–2004 рр.)
 • Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності (1999–2001 рр.)

 

Публікації:

2020 рік

 1. Тимошук С.В. Безпека професійної діяльності та економічні наслідки. / С.В. Тимошук, В.М. Фірман, Р.С. Петришин // Ефективна економіка. 2020. № 3. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.51 . Повний текст
 2. Наливайко Н.В. Аналіз компонентного складу тіла молодих жінок / Н.В. Наливайко, О.І. Бардін, Ю.О. Павлова // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5, № 3 (25). С. 465-470. DOI: 10.26693/jmbs05.03.465 . Повний текст
 3. Бучківська Г.В. Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу / Г.В. Бучківська, І.І. Демченко, І.В. Бабій, А.С. Нікітенко, М.М. Балух, Н.В. Наливайко, І.А. Максимчук, Б.А. Максимчук / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. Випуск 5(125)20. С. 35-43. DOI: 10.31392/NPU-nc.series 15.2020.5(125).06 . Повний текст
 4. Наливайко Н.В. Аналіз зв’язків між показниками компонентного складу тіла і серцево-судинної системи молодих жінок з різними типами гемодинаміки / Н.В. Наливайко, О.І. Бардін, Ю.О. Павлова, Л.В. Левків // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5, № 5(27). С. 394-399. DOI: 10.26693/jmbs05.05.394 . Повний текст
 5. Яремко З.М. Озеленення проти ожиріння / З.М. Яремко, О.А. Нагурський, В.В. Ващук // Охорона праці. 2020. № 7. С. 22-24.
 6. Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. 2020. № 4.

2019 рік

 1. Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6877 . DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.6 . Повний текст
 2. Яремко З.М. Економіко-інтегральні засади безпечної життєдіяльності / З.М. Яремко, В.В. Ващук, І.Р. Муць // Економіка та держава. – 2019. – № 4. – С. 42-47. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.42 . Повний текст
 3. Pysarevska S.V. Problems of professional self-determination of student’s in higher education institutions / S.V. Pysarevska, Z.M. Yaremko, V.V. Vashchuk, S.V. Tymoshuk // Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences. – 2019. – Vol. 2(97). – P. 61-70. DOI: 10.35433/pedagogy.2(97).2019.61-70 . Повний текст
 4. Наливайко Н.В. Фізіологічні критерії оцінювання рівня соматичного здоров’я студентської молоді / Н.В. Наливайко, Ю.В. Павлова // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 97-103.
 5. Ващук В.В. Інтернет-мережа – необхідність: нові можливості чи загроза? / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 33-34.
 6. Тимошук С.В. Соціальна відповідальність та корпоративна культура безпеки праці / С.В. Тимошук, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Збірник тез Х-ої Міжнародної науково-методичної конференції, Міжнародної конференції EAS «Безпека людини в сучасних умовах», 6-7 грудня 2018 р., Харків, НТУ «ХПІ». – Харків, 2018. – С. 33-35. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39136 . Повний текст
 7. Петришин Р.С. Усвідомлення молоддю небезпечних чинників сучасного середовища / Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 16-17. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 8. Писаревська С.В. Проблеми безпечного користування мобільними телефонами молоддю / С.В. Писаревська, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 39-40. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 9. Ващук В.В. Перспективи використання твердих побутових відходів / В.В. Ващук, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVІІ Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – С. 111-112. URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14739 . Повний текст
 10. Павлова Ю. Здоров’я студентської молоді: експрес оцінювання об’єктивних і суб’єктивних показників / Ю. Павлова, Н. Наливайко / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» (4-5 квітня 2019 року, м. Чернівці). – 2019. – С. 65-66.

2018 рік

 1. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вчителів різного фаху / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Проблеми освіти : збірник наукових праць : статті. – К.: ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”, 2018. – Вип. 89. – С. 244-251. Повний текст
 2. Фірман І.В. Помилка людини серед причин виробничого травматизму / І.В. Фірман, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2018. – Вип. 84, № 2. – С. 103-108. Повний текст
 3. Тимошук С. Формування ризик-орієнтованого мислення з питань професійної безпеки засобами освіти / С. Тимошук, З. Яремко, В. Ващук // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 53-54.
 4. Яремко З. Статистичний підхід до оцінювання соціального рівня небезпек сучасного середовища / З. Яремко, Я. Галаджун, І. Муць, Р. Петришин // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 96-97.
 5. Писаревська С. Ризик-орієнтований підхід до формування відповідальності пішоходів за їхню безпеку / С. Писаревська, З. Яремко, В. Фірман // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХУІ Міжнародної науково-методичної конференції БЖДЛ-2018. 25-27 квітня 2018 р., Львів, Україна. – Львів, 2018. – С. 123-124.
 6. Ващук В. Формування елементів культури користування інтернет-мережею та запобігання виникненню інтернет-залежності / В. Ващук, З. Яремко // Матеріали I Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України”. 21-22 вересня 2018 року, Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2018. – С. 203.
 7. Наливайко Н.В. Аналіз сучасного стану здоров’я молоді України / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”. 18-19 травня 2018 р., м. Харків. − 2018. − С. 244-248.
 8. Тимошук С.В. Соціальна відповідальність та корпоративна культура безпеки праці / С.В. Тимошук, В.В. Ващук, З.М. Яремко // Збірник тез наукових доповідей Х-ї міжнародної науково-методичної конференції та Міжнародної конференції EAS “Безпека людини у сучасних умовах”. 6-7 грудня 2018 р., Харків. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 33-35.

2017 рік

 1. Яремко З.М. Від ризик-орієнтованого підходу до забезпечення безпеки до ризик-орієнтованого мислення / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, В.М. Фірман // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 6. – С. 14-15.
 2. Pavlova I. Anthropometric and cardiorespiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi, A. Okopnyi, L. Kit // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 2017. – Vol. XXXVI. – Р. 424-431. – ISNN 2357-1330. Повний текст
 3. Nalyvayko N.V. Exposure to lead and psychophysiological development in students from Lviv region / N.V. Nalyvayko, H.M. Tkachenko. //Science and education a new dimension. Natural and technical sciences. – 2017. – Vol. 13(121). – P. 19-24. Повний текст
 4. Кіт Л.Я. Пасивне куріння: від індивідуального до соціального ризику / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – 480 с. – С. 82-90. Повний текст
 5. Яремко З.М. Пов’язані однією метою / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. – 2017. – № 12. – С.24-25.
 6. Яремко З.М. Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою техногенного середовища / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 179-184. Повний текст
 7. Писаревська С.В. Ризик-орієнтований підхід до забезпечення безпеки пішоходів / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, Л.С. Роса // Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика (SLA-2017): збірка матеріалів ІУ Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2017. – С. 275-277.
 8. Pavlova I. Analysis of anthropometric and cardio-respiratory indicators for the evaluation of the Ukrainian youth health [Electronic resource] / I. Pavlova, N. Nalyvayko, B. Vynogradskyi [et al.] // ICPESK 2017 International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy. Повний текст

2016 рік

 1. Яремко З.М. Статистичне оцінювання рівня усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, А.В. Зелінський // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2016. – Вип. 10. – С. 150-160.
 2. Тимошук С.В. Проблеми стресу в студентів педагогічних спеціальностей і педагогів вищої школи / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Л.Ю. Фірман // Вісник ЛДУ БЖД. – 2016. – Вип. 14. – С. 264-270. Повний текст
 3. Писаревська С. Деякі особливості формування професійної мотивації молоді / С.В. Писаревська, З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4 (86). – С. 105-110. Повний текст
 4. Писаревська С. Особливості формування поведінки дітей-пішоходів в умовах родинного виховання / С. Писаревська, З. Яремко, Г. Соханьчак // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 30. – С. 71-79. Повний текст
 5. Писаревська С.В. Родинно-освітня складова у підвищенні безпеки руху пішоходів / С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
 6. Тимошук С.В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С.В. Тимошук, З.М. Яремко, С.В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 189-196. Повний текст
 7. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід та перспективи”. Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – С. 372.
 8. Петришин Р.С. Статистичні критерії оцінювання усвідомлення небезпек сучасного середовища / Р.С. Петришин, Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 194-197.
 9. Тимошук С.В. Ризик-орієнтований підхід у вирішенні питань безпеки праці та охорони здоров’я на робочому місці засобами освіти / С.В. Тимошук, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 257-260.
 10. Яремко З.М. Формування відповідальності пішоходів за безпеку руху засобами освіти / З.М. Яремко, С.В. Писаревська, Г.А. Соханьчак // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 332-335.
 11. Кіт Л.Я. Чинники, що призводять до розповсюдження шкідливих звичок серед молоді / Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 122-125.
 12. Наливайко Н.В. Сучасні проблеми формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентів / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: збірник наукових праць XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: “Темпо”, 2016. – С. 183-186.

2015 рік

 1. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 99–101. Повний текст
 2. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 95–98. Повний текст
 3. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 2015. – Вип. 120 (1). – С. 217–220. Повний текст
 4. Тимошук С.В. Особливості формування навчальної мотивації студентів / Тимошук С.В., Третяк О.І. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Випуск 2(80). – С. 64–68. Повний текст
 5. Михайлович О.В. Соціальні хвороби, поширення та профілактика / Михайлович О.В., Тимошук С.В. // Комунальне господарства міст. Серія «Технічні науки та архітектура». – 2015. – Випуск 120(1). – С. 126–129. Повний текст
 6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко // Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура» – 120(1), 2015. – С. 191–195. Повний текст
 7. Яремко З.М. Розвиток нещасного випадку: усуваємо людський чинник / З. М. Яремко, С.В. Писаревська // Охорона праці. – 2015. – № 8. – С. 40–41. Повний текст
 8. Ващук В.В. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини / В.В. Ващук, М.Є. Демчина, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 67–68.
 9. Муць І.Р. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища / І.Р, Муць, Я.В. Галаджун, А.В. Зелінський, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 91.
 10. Стельмахович О.Б. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху / О.Б. Стельмахович, С.В. Писаревська, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали ХІУ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 144–145.
 11. Галаджун Я.В. Деякі тенденції в усвідомленні потенційних небезпек / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, Р.С. Петришин, З.М. Яремко // Проблеми цивільного захисту населення: сучасні реалії України: Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – C. 25–27.
 12. Михайлович О.В. “Соціальні хвороби поширення та профілактика” /О.В. Михайлович, С.В. Тимошук // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”, Харків, 21-22 травня 2015 р. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 72–73.
 13. Наливайко Н.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей у студентської молоді / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт // Матеріали XIV міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини − освіта, наука, практика” (21-22 травня 2015 р., м. Харків). − 2015. − С. 69–70.
 14. Яремко З.М. Формування елементів культури споживання засобами освіти / З.М. Яремко, В.М. Фірман, В.В. Ващук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», Львів, 4-6 листопада 2015 р. – Львів, 2015. – С. 372.

2014 рік

 1.  Яремко З. Де і як навчать запобігти: актуальні проблеми інформаційного змісту програм навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» / З. Яремко, Р. Петришин, С. Мохняк, В. Гончарук // Надзвичайна ситуація. – 2014. – № 6. – С. 46–47.
 2. Яремко З.М. Соціально-економічне підґрунтя формування мотивації щодо посилення відповідальності за дотримання вимог охорони праці. // З.М. Яремко, С.В. Писаревська, В.М. Фірман // Технополіс – 2014, № 10. – С. 36–37.
 3. Галаджун Я.В. Формування мотивації у молоді щодо підтримання здорового способу життя / Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 56–59.
 4. Кіт Л.Я. Шкідливі звички молоді як соціально-педагогічна проблема / Л.Я. Кіт, З. М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 130–133.
 5. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М.Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 213–216.
 6. Тимошук С.В. Фізична активність як один із чинників здорового способу життя молоді / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць XIIІ міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15–16 травня 2014 р. – К.: «Талком», 2014. – С. 279–281.
 7. Писаревська С.В. Про мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни «Основи охорони праці» / С.В. Писаревська, О.Б. Стельмахович, З.М. Яремко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 180-річчю Херсонської державної морської академії «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука, практика». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2014. – С. 185–187.
 8. Третяк О.І. Деякі особливості формування відповідальності за стан охорони праці засобами освіти / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Матеріали УІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» / Упорядники: В.В. Березуцький, Є.О. Лаптеєва. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С. 74–76.

2013 рік

 1. Тимошук С.В. Деякі мотиваційні чинники щодо вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І.Третяк, З.М. Яремко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Фахова освіта, 2013. – Вип.76. – С. 54–58.
 2. Яремко З.М. Формування елементів культури безпеки життєдіяльності засобами освіти / З. М. Яремко, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин // Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 6. – С. 44–45.
 3. Яремко З. Відповідальність за особисту та колективну безпеку недооцінена / З. Яремко, С. Тимошук, Р. Петришин // Охорона праці. – 2013. – № 9. – С. 24–25.
 4. Яремко З.М. У ХХІ столітті праця – оздоровлювальна / З. М. Яремко, Р.С. Петришин // Технополіс. – 2013. – № 6. – С. 66–67.

2012 рік

 1. Наливайко Н.В. Невідкладна допомога: короткий виклад і тестові завдання: навч. посібник / Н.В. Наливайко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. –268 с.
 2. Яремко З.М. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності. – 2012. – №1. – С. 25–27.
 3. Муць І. Р. Усвідомлення небезпечних та шкідливих чинників навколишнього середовища серед молоді / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, Р.С. Петришин, С.В. Писаревська, Л.Я. Кіт, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, В.В. Дереженець, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», 19–20 квітня 2012, Донецьк: ПП «Лавис», 2012. – С. 167–171.
 4. Яремко З.М. Формування мотивації щодо посилення відповідальності за особисту та суспільну безпеку засобами освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів всеукраїнського науково-практичного семінару «Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», 6-7 червня 2012. – Херсон: ІДУ ЦЗ, НМЦ ЦЗ та БЖД, 2012. – С. 233–236.

2011 рік

 1. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: короткий виклад та засоби оцінювання знань / З.М. Яремко, І.Р. Муць, Я.В. Галаджун // За ред. проф. З.М. Яремка: Навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 268 с.
 2. Яремко З. Охорона праці – головна і планова / Зіновій Яремко, Оксана Третяк // Охорона праці. – 2011. – № 11. – С. 17.
 3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес, розвиток цивілізації та здоров’я людини / Зіновій Яремко, Роман Петришин // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; / Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 185–189.
 4. Яремко З.М. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих чинників / З.М. Яремко, І.Р. Муць // Охорона праці. – 2011. – № 5. – С. 40–41.
 5. Галаджун Я.В. Особливості підготовки вчителів хімії до викладання основ здоров’я та безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 131–134.
 6. Муць І.Р. Навчання населення з питань цивільного захисту упродовж усього життя / І.Р. Муць, Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 465–468.
 7. Тимошук С.В. Формування мотивації у студентів щодо вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали десятої Міжнародної науково-методичної конференції. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 607–611.

2010 рік

 1. Наливайко Н.В. Поширення тютюнопаління та вживання алкоголю у студентському середовищі / Н.В. Наливайко, Л.Я. Кіт, З.М. Яремко // Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 грудня 2010 р. м. Черкаси. – Черкаси: ЧНУ, 2010. –  С. 130–134.
 2. Яремко З.М. Ціна компромісу – здоров’я та життя / З.М. Яремко // Охорона праці. –2010. –№ 1. –С. 42–43.
 3. Яремко З.М. Виробничий травматизм: реальний стан не покращується / З.М. Яремко, С.В. Тимошук // Охорона праці. –2010. –№ 6. –С. 24–25.
 4. Яремко З.М. Тривають наукові дискусії / З.М. Яремко // Технополіс. –2010. –№ 6 (162). – С. 35–36.
 5. Галаджун Я.В. Корпоративна соціальна відповідальність та питання безпеки життєдіяльності / Я.В. Галаджун, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20-22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 74–75.
 6. Кіт Л.Я. Проблема водних ресурсів України / Л.Я. Кіт, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 127–128.
 7. Третяк О.І. Психологічні особливості формування культури безпеки працівників / О.І. Третяк, О.І. Бардін, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 175–176.
 8. Муць І.Р. Статистичний аналіз усвідомлення небезпеки та шкідливих чинників / І.Р. Муць, Ж.М. Гущак, З.М Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 177–179.
 9. Стеців І.Р. Вплив шуму на рівень уваги учнів / І.Р. Стеців, І.Р. Муць, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.181–182.
 10. Тимошук С.В. Прогностична функція кількісних оцінок виробничого травматизму / С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 303–304.
 11. Oshchapovsky V.V. Activity of the student during evaluation of his Knowledge / V.V. Oshchapovsky, M.S. Koval, Z.M. Yaremko, O.B. Zachko, V.V. Shylo // 10-th European conference of research in chemistry education: Krakow, 2010 July 04–07. –Krakow: Pedagogical University, 2010. – P. 204.
 12. Наливайко Н. Особливості харчування студентської молоді /Н.Наливайко, Л. Кіт, З. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С. 26–28.
 13. Тимошук С.В., Третяк О.І., Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування мотивації щодо дотримання здорового та раціонального харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Н.В. Наливайко, З.М. Яремко // Всеукраїнська конференція з питань безпеки харчування. Тези доповідей. 27–29 березня 2010 р., м. Київ. –Київ, 2010. – С.101–102.
 14. Яремко З.М. Навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в умовах трансформації вищої освіти / З.М. Яремко // Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару “Безпека життя і діяльності людини. Проблемні питання навчання з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у навчальних закладах освіти”, 27–28 травня 2010 р. –Хмельницький: ІДУУСЦЗ, НМЦЦЗ та БЖД, 2010. – С. 243–246.
 15. Наливайко Н.В. Вплив користування мобільним зв’язком на самопочуття молоді / Н.В. Наливайко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С. 179-181.
 16. Дереженець В.В. Оцінка техногенної та природної безпеки // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика: Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-методичної конференції, 20–22 травня 2010 р. м. Львів. –Львів: ЛНУ, 2010. – С.75–76.

2009 рік

 

 1. Ощаповский В.В. Новый подход к оцениванию знаний при подготовке специалистов аварийно-спасательных служб / В.В. Ощаповский, З.М. Яремко, М.С. Коваль, Мыхаличко Б.М. // Пожаровзрывобезопасность. –2009. –Т.18, №6. – С.13–16.
 2. Яремко З.М. Мотивація – усьому голова / З.М Яремко // Охорона праці. –2009. –№8. – С.20–22.
 3. Яремко З.М. Навчання населення цивільному захисту / З.М. Яремко, Я.В. Галаджун., І.Р. Муць // Надзвичайна ситуація. –2009. –№3-4. –С.50–51.
 4.   Третяк О.І. Вікові особливості у профілактиці шкідливих звичок / О.І. Третяк, С.В. Тимошук, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності. –2009. –№7. – С.21–22.
 5.  Наливайко Н.В. Вплив свинцевої інтоксикації на психофізіологічний розвиток молоді / Н.В. Наливайко, З.М Яремко, Г.М. Ткаченко, А.К. Маненко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.153–154.
 6. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо підвищення безпеки професійної діяльності / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Матеріали восьмої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика”, 21–22 травня 2009 р., м. Одеса. –Одеса: Успіх, 2009. – С.155–156.
 7. Тимошук С.В. Пошук мотиваційних чинників щодо забезпечення раціонального та здорового харчування / С.В. Тимошук, О.І. Третяк, З.М. Яремко // Безпека життєдіяльності особистості – підґрунтя сталого розвитку суспільства: Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю 24–25 вересня 2009 р., м. Миколаїв: тези доповідей. –Миколаїв: НУК, 2009. – С.95–97.
 8. Nalyvayko N. Psychophysiological indexes among young people and iodine level in organism / N. Nalyvayko, Z.Yaremko, H. Tkachenko, A. Manenko // Materialy V mezinarodni vedecko-praktikca konference “Nastoleni moderni vedy – 2009”, 27 zari – 05 rijna 2009 roku, Praha. –Praha: Publishing House “Education and Science”, 2009. – P.25–29.

2008 рік

 

 1. Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. –2008. –№7-8. – С.28–29.
 2. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді // Проблеми освіти. –2008. –№56. – С.58–65.
 3. Муць І.Р., Галаджун Я.В., Яремко З.М. Навчання населення з питань цивільного захисту // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.73–74.
 4. Третяк О.І., Тимошук С.В., Яремко З.М. Деякі особливості вивчення надійності роботи людини в системі: середовище – людина – машина // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.110–111.
 5. Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижанівська Н.Д., Яремко З.М. Оцінка чинників здорового способу життя молоді на прикладі студентів факультетів природничого та гуманітарного спрямування ЛНУ ім. І.Франка // Матеріали сьомої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” 20–21 березня 2008 р., м. Миколаїв: Національний університет кораблебудування. –Миколаїв, 2008. – С.146–147.
 6. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Тимошук С.В. Деякі проблеми підготовки викладачів основ екології та безпеки життєдіяльності // Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: Збірник матеріалів Української науково-практичної конференції 25-26 вересня 2008 р. За заг. ред. О.В. Ковальчука, О.А. Блажка. –Вінниця: Видавництво “Едельвейс і К”, 2008. – С.122–125.
 7. Наливайко Н.В., Яремко З.М. Формування здорового способу життя молоді та його складові // Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді” 23-25 жовтня 2008 р., м. Львів. Тези доповідей. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.238–239.
 8. Яремко З., Тимошук С., Третяк О. Формування мотивації в працівників щодо посилення особистої відповідальності за власну та колективну безпеки засобами освіти // Міжнародна наукова конференція “Охорона праці та соціальний захист працівників” 19-21 листопада 2008 р., м. Київ: Збірник матеріалів. –К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – С.507–508.

2007 рік

 

 1. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Тимошук С.В., Наливайко Н.В. Проблеми запровадження тестових технологій у семестровий контроль знань студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.124.
 2. Третяк О.І., Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І. Особливості попередження втоми і перевтоми у студентів // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали шостої міжнародної науково-методичної конференції. –К.: Самміт-Книга, 2007. – С.177–178.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. Деякі уроки Ожидівської аварії // Матеріали 7-ої регіональної науково-методичної конференції “Безпека життєдіяльності” та студентської конференції “Харківщина, студентство та екологія”. –Харків, 2007. – С.64–65.
 4. Янчук М., Баклицька Л. Масаж як зісіб підтримання фізичної форми, профілактики та лікування різних травм та захворювань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.233-234.
 5. Дзюба О., Баклицька Л. Психологічні аспекти здоров’я // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів “Проблеми формування здорового способу життя”. –Львів: Вид. центр ЛНУ, 2007. – С.235–236.

2006 рік

 

 1. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Третяк О.І. Вікові особливості профілактики синдрому набутого імунодефіциту людини засобами освіти та виховання // Проблеми освіти. – 2006. – №48. – С.68–72.
 2. Яремко З.М., Тимошук С.В. Психологічні аспекти викладання дисциплін з безпеки життєдіяльності // Проблеми техногенного та кадрового забезпечення в техногенно-екологічній сфері. –2006. – С.84–88.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Складові забезпечення безпеки людини // Матеріали V науково-методичної конференції з міжнародною участю “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Харків: ХНАДУ, 2006. – С.104.
 4. Яремко З.М., Мудровська Л.В. Тенденції у профілактиці шкідливих звичок // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Формування патріотизму, моральності, культури, здорового способу життя у студентської молоді”. – Одеса: Астропринт, 2006. – С.158–159.

2005 рік

 

 1. Баклицька Л., Крижановська Н., Мудровська Л. Стресові стани у дітей як психолого-педагогічні проблема // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –2005. –Вип. 20. – С.154–162.
 2. Мудровська Л.В., Яремко З.М., Бардін О.І., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Валеологічні та психолого-педагогічні аспекти статевого виховання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.163–165.
 3. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р., Третяк О.І. Психофізіологічні особливості людини, професійна спрямованість та безпека життєдіяльності // Матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2005. – С.67–69.

2004 рік

 

 1. Яремко З.М., Третяк О.І., Муць І.Р. Психофізіологічна надійність людини в умовах сучасного виробництва // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.22–23.
 2. Баклицька Л.О., Мудровська Л.В, Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Медичні та біологічні аспекти біоритмології в організації навчально-виховного процесу в середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.24–25.
 3. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Рівне, 2004. – С.31–32.

2003 рік

 

 1. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. Адаптивна здатність організму людини в умовах антропогенно зміненого середовища // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.127–129.
 2. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Дереженець В.В., Муць І.Р., Ковтун Р.М., Третяк О.І. Кореляційні співвідношення між деякими психофізіологічними особливостями людини, рівнем уваги та ступенем задоволення основних потреб // Матеріали другої науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. –Київ, 2003. – С.142–144.
 3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: нові підходи і нові проблеми // Безпека життєдіяльності. –2003. –№4. – С.5–6.
 4. Галаджун Я.В., Муць І.Р., Яремко З.М. Методика викладання навчального предмета “Основи безпеки життєдіяльності” у середній школі // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.101–103.
 5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М. СНІД – загроза світовій безпеці // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. –С.103–104.
 6. Третяк О.І., Яремко З.М. Мотивація системи професійного відбору // Науково-методична конференція “Безпека життєдіяльності”: Тези доповідей. –Харків, 2003. – С.105–106.

2002 рік

 

 1. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Галаджун Я.В., Третяк О.І. Методологічні проблеми викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.16–18.
 2. Яремко З.М., Дереженець В.В., Дзяний Р.Б. Компонента цивільної оборони у безпеці життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. –Київ: НАУ, 2002. – С.32–34.
 3. Яремко З.М. Науково-технічний прогрес та безпека життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука і практика: Матеріали першої науково-методичної конференції. – Київ: НАУ, 2002. – С.171–174.
 4. Яремко З.М., Галаджун Я.В. Міжпредметні зв’язки при вивченні хімії та основ безпеки життєдіяльності в середній школі // Всеукраїнська науково-практична конференція “Шляхи розвитку шкільної хімічної освіти в Україні”: Тези доповідей. –Львів, 2002. – С.41.
 5. Мудровська Л.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д. Роль медичних знань у підготовці педагогічних кадрів // Вісник Львів. ун-ту. Серія педагогічна. –2002. –Вип.16. –Ч.1. – С.124–130.

2000 рік

 

 1. Яремко З.М., Ковтун Р.М. Науково-технічний прогрес, розвиток та безпека життєдіяльності // Международная научно-практическая конференция “Экологическая и техногенная безопасность”: Сборник научных трудов. –Харьков, 2000. – С.173–177.
 2. Яремко З.М. Від безпеки держав – до безпеки особи // Охорона праці. –2000. –№8. – С.44–45.
 3. Яремко З.М. Модель підготовки студентів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Вип.18. –Херсон: Айлант, 2000. –  С.164–167.
 4. 1999 рік
 5. Яремко З.М. Людина завжди ризикує // Охорона праці. –1999. –№10. –С.13–15.
 6. Яремко З., Дзяний Р. Прогрес гарантує можливості, а не саму безпеку // Надзвичайна ситуація. –1999. –№12. – С.17–19.
 7. Яремко З.М., Ковтун Р.М., Футей О.В. Роль знань фізики у формуванні сучасного світогляду і безпека життєдіяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах”. –Львів: Ліга-Прес, 1999. – С.171-173.